Ние сме млада и динамична логистична компания от Пловдив и ви предлагаме ефективно и надеждно обработване на вашите пратки и логистични предизвикателства. Желанията на нашите клиенти се управляват всеки ден от нашия силно мотивиран екип. Работейки с утвърдени спедитори, ние комбинираме дигитални иновации, цялостно обслужване на клиенти с надеждна обработка на вашите пратки.

Снимка: ЕС ДИ КАРГО

ЕС ДИ КАРГО предоставя най-доброто транспортно решение:

- Организиране и извършване на автомобилни превози посредством собствен и нает автомобилен парк;

- Организиране и извършване на цели пратки и групажни пратки от и за Европа;

- Безплатни консултации във връзка с предлаганите услуги;

- Разработване на атрактивни оферти и оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти;

- Предоставяне на ежедневна информация за движението на транспортните единици;

- Карго застраховане;

ЕС ДИ КАРГО предоставя пълен спектър от транспортни и логистични услуги - превоз на групажни пратки, частични и цели товари (включително ADR пратки), както и пратки с контролирана температура от и за Европа и в България. В допълнение към горепосочените (или като отделни услуги) и много други.

Натрупахме солиден опит над 15 години. Ние непрекъснато развиваме и поддържаме стандарта на нашите услуги, базиран на добрите ни отношения с клиенти и партньори. Опирайки се на нашия опит, ние търсим постоянно развитие и нови решения за нашите клиенти, за да отговорим на тяхната бизнес динамика. ЕС ДИ КАРГО прилага стриктна система за контрол на подизпълнителите и доброто ни сътрудничество с тях ни позволява да намираме бързи решения за транспортните нужди на нашите клиенти.

Ние се стремим да бъдем социално отговорна и екологична организация, като избираме собствени превозни средства, които отговарят на най-високите екологични стандарти. Участваме активно в различни социални дейности. ЕС ДИ КАРГО се ангажира с оптималната обработка на вашата пратка всеки ден.

 

* съдържание на ЕС ДИ КАРГО