ЕРМ Запад обезопаси 508 електрически стълба и монтира 103 платформи за щъркели на територията на област Кюстендил за периода 2018 г. - 2023 г. Това стана ясно на събитие в гр. Дупница, където на 28 март компанията представи напредъка си по изпълнение на два проекта ("Живот за птиците" и "Безопасен полет за птиците на Дунав").

Те са съфинансирани по програма Life и се изпълняват съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

"Сблъсъкът на птиците с електроенергийните съоръжения често пъти води до прекъсвания на електрозахранването и до неудобства за битовите потребители и бизнеса. В ЕРМ Запад приемаме изключително сериозно ангажиментите си към клиентите, както и към опазването на биологичното разнообразие. Благодарение на усилията на нашите служители и участието ни в двата проекта отбелязваме сериозен напредък в постигането на нашите цели", каза Крум Гледжарски, ръководител на отдел "Управление на качеството" в ЕРМ Запад.

Крум Гледжарски, ръководител на отдел "Управление на качеството" в ЕРМ Запад

Източник: ЕРМ Запад

"Високо оценявам усилията на ЕРМ Запад и БДЗП за опазване живота на птиците чрез проектите, които развиват по програма LIFE. Сътрудничеството между всички отговорни организации е ключово за запазване на биологичното разнообразие", каза Първан Дангов, кмет на община Дупница в обръщението си към участниците в събитието.

В рамките на програма Life ЕРМ Запад има ангажимент да обезопаси общо 6 600 електрически стълба, да постави 4 900 маркиращи устройства (дивертори) и да монтира 900 платформи за щъркелови гнезда в рамките на двата проекта.

Мария Георгиева и Свилен Чешмеджиев

Източник: ЕРМ Запад

До момента са обезопасени 4 700 стълба, поставени са 3000 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи на територията на Западна България. 

За цялостната си политика за опазване на околната среда компанията бе класирана на първо място в конкурса на b2BMedia "Най-зелените компании в България" за 2023 година.

Съдържание на: ЕРМ Запад