За да отговори на динамичното развитие на онлайн средата и повишените изисквания на потребителите към доставчиците на услуги, Електрохолд съсредоточава усилията си в развитието на дигиталното обслужване на клиентите.

Една от стъпките в тази посока е стартирането на виртуален POS терминал за плащане на сметките за електроенергия директно на портала за електронна фактура на Електрохолд Продажби на адрес www.electrohold.bg/faktura.

Услугата е достъпна за всички клиенти на дружеството, които са регистрирани за електронна фактура, и вече получават сметките си за ток онлайн.

Плащането онлайн е бързо и сигурно, като не се начисляват допълнителни такси. То може да бъде извършено по всяко време от домакинства и фирми, от всяка точка на света, като се приемат плащания с карти Visa и Mastercard на всички български и чуждестранни финансови институции.

Плащането се отразява незабавно и актуализацията в клиентската система отнема минимално технологично време.

Вече близо 700 000 клиенти ползват електронната фактура на Електрохолд. Е-фактурата гарантира сигурност и защита на личните данни, като дава достъп до персонален онлайн архив отвсякъде, по всяко време, през всяко смарт устройство. Тя е валиден данъчен документ и спестява време, средства и неудобства.

Тези, които все още не са регистрирани за е-фактура, но желаят да получават и плащат сметките си за ток по електронен път, трябва да направят регистрация на www.electrohold.bg/faktura, като за регистрацията е необходимо да посочат клиентския си номер и последните четири цифри от своето ЕГН.

* съдържание на Електрохолд България