Екипите на ЕРМ Запад не спират да работят в изключително тежки условия при непроходими пътища и стотици паднали дървета. Към техните усилия се присъединяват диспечери, служители от други звена, оператори в контактния център, кризисния щаб на Електрохолд, които през последните дни работят непрекъснато за възможно най-бързо справяне със ситуацията.

За локализиране на съществуващите все още аварии се налага да се правят дълги обходи в труднопроходими местности. Екипите на терен са снабдени със специализирано оборудване, но някои райони остават недостъпни. За да се осигури достъп на служителите до авариралите участъци, ЕРМ Запад си сътрудничи с местните власти, горски стопанства, пожарната и доброволци.

Тежка остава обстановката в части от Кюстендилско, Трънско, Троянско, Самоковско, Струмяни, Якоруда и района на Ихтиман, където има дълги електропроводи с множество поражения по тях. Обстановката се усложнява от обледяванията на проводниците, което води до скъсването им или оплитането им в други проводници.

Източник: ЕРМ Запад

До момента ЕРМ Запад констатира близо 40 счупени стълба, стотици скъсани проводници, повредени изолатори и усукани конзоли. Информацията за прекъсванията и очакваното време за възстановяване на електрозахранването непрекъснато се актуализира. Тя е достъпна на сайта www.ermzapad.bg в секция "За клиента", подсекция "Прекъсвания": https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/. Редовно информация се публикува и в секция "Актуално": https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/aktualno/. Сигнали за липса на електрозахранване може да се подават незабавно на формата за електронна комуникация: https://info.ermzapad.bg/webint/vok/contact-us.php.

Източник: ЕРМ Запад

Денонощната телефонна линия на дружеството е 0700 10 010.

Съдържание на: ЕРМ Запад