Днec вceки търcи нaчини дa oптимизирa врeмeтo cи! Eлeктрoннитe кaнaли ca нaй-лecният и тoчeн път към тoвa. Вeчe имa плaтфoрмa, кoятo дa oтгoвoри нa нуждитe нa cъврeмeнния чoвeк - Саshiо идвa тoчнo нaврeмe, кaтo изцялo дигитaлнa уcлугa зa пoтрeбитeлcкo крeдитирaнe. Саshiо нe e бърз крeдит, a прeдлaгa дocтъпнo финaнcирaнe бeз oбeзпeчeния и гaрaнции, c бързo oдoбрeниe и прeвoд нa пaри по банкова сметка.

Продуктите на Cashio са разработени така, че да отговарят на разнообразни потребности. Двете линии - FIX и WAVE - позволяват тегленето на суми от 100 до 5000 лева онлайн, като клиентът сам посочва как ще е най-удобно за него да ползва и погасява, има предимството да избира дата на падеж и да създава собствен електронен профил, от който контролира и управлява кредита си. А линията Cashio UNI предлага обединение на небанкови задължения до 6000 лева, като погасява автоматично кредитите, към желаните институции,. Това са само част от предимствата на Cashio!

снимка: Cashio

Cashio е дигитален потребителски кредит от ново поколение с гъвкави планове, с които сам определяш кога и колко да връщаш.

  • Cashio WAVE предоставя кредитен лимит от 100 до 1000 лева за срок от 12 месеца. Именно този план дава на клиента спокойствието да разполага с одобрена сума, която ползва и погасява с произволни вноски, неограничен брой пъти и когато пожелае. Клиентът плаща само за това, което ползва, и получава отново това, което внася! Всяко постъпление е с възможност за ново револвиране. Налично е в личния профил на клиента като допълнителна сума. Тя се усвоява бързо с клик върху бутон и се превежда директно в сметката му. Това, което дава още по-голяма свобода с Cashio WAVE е, че услугата се предоставя изцяло виртуално, без да е необходима нова пластика. Няма такси за издаване, преиздаване и обслужване. Ако си усвоил Cashio WAVE, имаш удобството да разполагаш с пари при необходимост в рамките на цяла година.

От 100 до 5000 лева предоставя Cashio FIX. Чрез него всеки потребител може да изтегли желаната от него сума, като я погасява с равни фиксирани вноски всеки месец със срок от 3 до 24 месеца. Тази услуга позволява на клиентите да имат ясна представа за размера на месечния си разход и по-лесно да планират бюджета си.

  • Cashio UNI предлага обединяване на задълженията от няколко кредитора в един до 6000 лева от 3 до 24 месеца. Това означава няколко на брой заема към различни кредитори да бъдат погасени от нов кредитор, а сумата за погасяването им да се оформи като един, нов заем с по-добри от досегашните условия. Необходимостта всеки месец да се внимава за няколко различни дати и няколко различни вноски е сериозен ангажимент, който отпада, като използваш Cashio UNI. С този продукт вече плащаш само една вноска на една дата , която сам избираш.

Cashio държи на бързината и лекотата на работното място, затова и целта му е да създаде спокойствие и сигурност у клиентите, като предлага иновативни решения за достъпно финансиране директно от телефона или компютъра. Компанията се стреми да даде възможност на хората от ново поколение, които работят изцяло онлайн и търсят безопасни решения, да теглят удобната за тях сума независимо дали притежават собствен бизнес, работят на постоянен договор или са фрийлансъри.

Cashio предвижда нуждите на всеки един от клиентите си, което я прави точната платформа за всякакъв вид финансови потребности. Брандът се отличава и визуално от всичко познато на пазара, като преобръща представите за кредитиране с модерно потребителско преживяване. Част от идентичността на бранда е отличаващият се и лесно разпознаваемо звук "точно на пари", който да напомня, че Cashio и финансовите решения, които предлага, са на клик разстояние. Можеш да го чуеш по радиото, в официалния сайт на Cashio и на други изненадващи места.

Запомни Cashio - дигитален потребителски кредит ТОЧНО ЗА ТЕБ!

* съдържание на Cashio