Близо 200 нови широколистни и иглолистни дървета ще радват жителите и гостите на София, след като служители от Системата на Кока-Кола в България се включиха в пролетната залесителна акция на Столичната община. Над 200 доброволци засадиха дарените от компаниите в Системата на Кока-Кола дървета в междублокови пространства в кварталите "Света Троица" и "Бъкстон", като част от инициативата на общината "Гора в квартала", както и в най-големите паркове на София. Залесяване и обновяване на паркови терени бяха извършени на територията на зелените площи около НДК, Южен парк, парк "Гео Милев" и парк "Света Троица", а към доброволците се присъедини и Надежда Бобчева, зам.-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община.

Дарените и засадени дървета са над 10 вида, като сред тях са магнолия, кълбовидна каталпа, червен дъб, червенолистна слива и явор. Изборът на растителните видове и големината им (над 2 метра) са съгласувани със столичните общински дирекции "Зелена система" и "Околна среда" и отговарят на нуждите на съответните локации.

Доброволческата акция по залесяване е част от дългогодишната екологична и образователна програма на Системата на Кока-Кола в България "Моят зелен град". Тази година тя отбеляза своето 17-о издание.

Инициативата "Моят зелен град" се провежда в подкрепа на глобалните ангажименти на Кока-Кола до 2030 г. да постигне еквивалента на 100% събиране и рециклиране на всяка продадена от компанията бутилка или кен, както и до 2040 г. да се превърне във въглеродно неутрална компания.

Източник: Кока-Кола ХБК България

Като част от предишните издания на кампанията, екипът на Кока-Кола успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове у нас. В предходните си доброволчески акции служителите засадиха над 7 декара гори, събраха разделно тонове отпадъци от десетки локации в страната, почистиха над 30 км. крайбрежни зони, трансформираха 10 спирки на градския транспорт в София в контейнери за събиране на пластмаса и подкрепиха други общественополезни инициативи.

Източник: Кока-Кола ХБК България

Всяка година, в рамките на "Моят зелен град", се избират локации и каузи, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в цялостната грижа за околната среда. Само през изминалата година бяха почистени 7 локации в цялата страна, като събираните разделно 3,5 тона пластмасови, хартиени, стъклени, метални и текстилни отпадъци бяха предадени за рециклиране. Едновременно с това доброволците от екипа на Кока-Кола засадиха над 60 дървета в София и Пловдив.

Съдържание на: Кока-Кола ХБК България