Над 3 000 деца в България се нуждаят от подкрепа, за да водят нормален живот според статистически данни на Държавната агенция за закрила на детето. В продължение на вече 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на над 600 деца на годишна база, лишени от родителска грижа и деца, които са в риск да загубят закрилата на своите родители.

В настоящата ситуация, когато ние всички сме изправени пред голямо изпитание, причинено ни от новата за света болест COVID-19, SOS Детски селища България се нуждаят повече от всякога от подкрепа, за да продължат да изпълняват своята мисия. В такива моменти животът ни учи да се обединяваме и заедно да преодоляваме предизвикателствата, които ни поднася. Ето защо Банка ДСК и нейните служители и клиенти продължиха да подкрепят SOS Детски селища България и в този труден за всички момент, като успяха в рамките на два месеца от началото на извънредното положение в страната да съберат и дарят сумата от 100 000 лева в подкрепа на децата в риск. Реален израз на човечността и съпричастността на българското общество.

Събраните средства постъпват по сметка на SOS Детски селища България на седмична база и се изразходват за предоставянето на качествена ежедневна грижа за над 600 деца и младежи от програмите на организацията. Това са:

Подкрепа на семейството и превенция на разделяне на деца от техните семейства

Програмата "Подкрепа на семейството" е насочена към деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си, като оказва социална и психологическа помощ на семействата, за да могат да се грижат по-добре за своите деца. Екип от квалифицирани специалисти - социални работници, психолози, педагози съдейства на родителите за това децата да получават закрила, здравна грижа, образование и развитие. Екипът подкрепя родителите да започнат работа и да подобрят условията си на живот. Програмата се предоставя в SOS Центровете за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна.

Семеен тип грижа

Сдружение SOS Детски селища подкрепя активно изградената мрежа от SOS приемни семейства в Трявна, Габрово, Велико Търново, София, Перник и Брезник. Деца, разделени от родителите си, растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Децата посещават училищата и детските градини и са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от педагози, психолози, психотерапевти, логопеди и социални работници, които подпомагат тяхното развитие.

SOS Младежките домове осигуряват дом и грижа за юноши и девойки на възраст предимно между 11 и 18 години, за които до момента на приемането им са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини, осиновяване или настаняване в приемно семейство. Те живеят заедно в апартаменти, под грижите на екип от възпитатели и други специалисти, които им помагат да преодолеят преживените травми от раздялата със семейството им, да изградят умения за самостоятелен живот, да завършат образование и да придобият професионална квалификация.

Програма "Начало на самостоятелен живот"

Програма "Начало на самостоятелен живот" е основната форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, но вече живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи старта на младежите в самостоятелния им живот, при намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация, професионално образование или продължаване на образованието във ВУЗ. Сдружението оказва консултативна и финансова помощ на младежите в рамките на 3 години след напускане на грижа.

Средствата от дарителите се използват за осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, обхванати в програмите и проектите на SOS Детски селища България, като основно се насочват към материална, образователна, здравна помощ, както и към психологически, психосоциални и логопедични консултации.

Партньорството между Банка ДСК и SOS Детски селища България стартира преди повече от 10 години, като за този период финансовата институция е подпомогнала дейността на сдружението с над 3,5 млн. лева. Сумата идва от ежегодно корпоративно спонсорство, от дарения от клиенти на АТМ устройствата и от лични дарения на служителите. В знак на огромна благодарност SOS Детски селища България изказва при всеки възможен случай своята признателност към дарителите - Банка ДСК и нейните клиенти и служители, и многократно отличава Банката с награда "Най-значим корпоративен дарител", на годишните награди "Едно семейство" на SOS Детски селища България.

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца и семейства в риск. До момента през неговата 30-годишна история сдружението е подкрепило над 60 хиляди деца в риск в страната чрез различни проекти.

Днес най-важното е усилията на всеки от нас да бъдат насочени към това, заедно, като общество, да преминем през изпитанието COVID-19 и да излезем от него не просто по-силни, а и единни. Нека черпим вдъхновение от всеки жест на доброта и не забравяме, че и децата в риск имат нужда от нашата подкрепа. Сега повече от всякога носим отговорността да се погрижим за тяхната безопасност и здраве. Те разчитат на нас и всеки наш жест си струва.

 

*Материалът е предоставен от Банка ДСК и SOS Детски селища България