Гражданите на Европейския съюз ще гласуват между 6 и 9 юни, за да изберат новите 720 членове на Европейския парламент за следващите 5 години. Защо това е важно? - БТА изброява причините:

Европейският парламент е една от трите основни европейски институции, които управляват блока, състоящ се от 27 страни членки, пояснява Ройтерс. Заедно с европейските правителства той определя законите, свързани с общата европейска политика и европейския пазар за почти 450 милиона души.

Влияние върху ключови политически решения

Парламентът ще оформи ключова политика, определена от европейските лидери за приоритет за следващите пет години:

- преходът на ЕС към нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.;

- индустриална политика, която да запази конкурентоспособността на ЕС спрямо Китай и САЩ;

- европейски енергиен съюз, който да намали цените на енергията и да направи доставките по-стабилни;

- Съюз на капиталовите пазари, който да подпомогне набирането на средства от частни инвеститори;

- повишаване на производствения капацитет на ЕС в областта на отбраната.

Влияние върху позициите на върха на ЕС

Резултатите от изборите ще окажат влияние върху избора на следващ председател на Европейската комисия, изпълнителния орган, който може да предлага нови закони. Въпреки че няма подобно официално изискване, политическата група, която спечели изборите, ще има силен аргумент следващият председател на Комисията да бъде от нейните редици.

Влияние върху европейските пари

Следващият Европейски парламент ще реши заедно с европейските правителства следващия бюджет на ЕС за периода 2028-2034 година, който в момента възлиза на около 1,1 трилиона евро. Следващият дългосрочен бюджет може да бъде увеличен и със сигурност ще трябва да се промени по отношение на приоритетите на разходите, за да се вземе предвид възможното разширяване на ЕС с включването на Украйна, Молдова и Западните Балкани.

Влияние върху бъдещата форма на ЕС

Представители и правителства от ЕС твърдят, че блокът трябва да реформира вътрешната си селскостопанска политика и начина, по който подкрепя своите членове, за да изравни стандарта на живот в целия блок, преди да приеме нови страни, особено големи, каквато е Украйна.

Мнозина казват също, че ЕС трябва да промени начина, по който взема решения, като намали необходимостта от единодушие, ако иска да присъедини повече държави. Ако през следващите пет години бъдат предложени такива реформи, парламентът ще има решаваща роля за тяхното формиране.