Решенията на първа инстанция на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) за обекти от национално значение и със стратегическа важност ще са окончателни по жалби, подадени до 1 юли 2024 г. Това гласува парламентът с приемане на промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на второ четене. Депутатите решиха още жалбите да се разглеждат от Върховния административен съд (ВАС), като производството приключва в шестмесечен срок от подаването им. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Като вносител Министерският съвет предлагаше възстановяване на втората инстанция. Това беше приветствано и от неправителствения сектор. В началото на април в ресорната парламентарна комисия обаче това не беше прието при гласуване на текстовете на второ четене. Мнозинството днес се обедини върху предложението на Владислав Панев ("Демократична България") за определяне на срока за едноинстанционното обжалване до 1 юли 2024 г.

Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов приветства гласуваните в пленарната зала текстове. Мисля, че с днешното решение, беше намерен добър баланс, заяви той за БТА. По думите му от една страна се възстановява втората инстанция, а от друга - се дава "гратисен период". Той смята за правилно и решението производствата по жалбите да са във ВАС и да приключват до шест месеца.

Промените в ЗООС целят също усъвършенстване на българското законодателство и транспонирането на европейски директиви, засягащи опазването на природата. Това ще помогне за работата по отпадането на част от наказателните процедури от Европейската комисия срещу България в областта на околната среда.

Като вносител Министерският съвет предлагаше възстановяване на втората инстанция. В началото на април в ресорната парламентарна комисия обаче това не беше прието при гласуване на текстовете на второ четене.

Според Емил Георгиев ("БСП за България") едноинстанционното съдебно производство трябва да остане. Той посочи, че при двуинстанционно има забавяне, като даде пример със скоростната отсечка Монтана - Видин.

Крум Зарков ("БСП за България") подкрепя връщането на втората инстанция. Според него в тази насока коалицията е тръгнала смело, но впоследствие се е разколебала.

Зарков припомни, че в коалиционното споразумение по отношение на екологията има две ключови точки - да се затворят наказателните процедури, строг контрол върху законодателството в тази област.

Реклама след 7-ми параграф

Зорница Стратиева ("Демократична България") призова да се гласува първоначалния текст по вносителя - за отмяната на едноинстанционното обжалване, каквато е била практиката до 2017 г. Тя посочи, че при една инстанция се ограничава достъпът до правосъдие.

Иво Русчев ("Възраждане") посочи, че неговата парламентарна група не подкрепя връщането на втората инстанция. Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) каза, че е имало становища на неправителствени организации в подкрепа на възстановяването на двуинстанционното обжалване.

Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов изтъкна ползите от втората инстанция. Аз се занимавам с този тип каузи почти две десетилетия. Втората касационна инстанция е гаранцията, че даден проект има обективно преглеждане на обстоятелствата на първа инстанция, обясни той. И добави, че втората инстанция не е гаранция някакъв проект да се забави, тя е гаранция за обективност.

Сандов обобщи, че има два компромисни предложения. Едната от тях е връщането на втората инстанция да не е веднага, а до 2024 г. Другата, по думите му, е да времето за разглеждане на процедурата да е шест месеца.

Александър Дунчев ("Продължаваме Промяната") каза, че е против поставянето на каквито и да е срокове за възстановяване на втората инстанция.