Парламентът прие на първо четене забрана за поставянето на плажни принадлежности и палатки, както и за преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства върху подвижни, неподвижни и облесени дюни, освен в случаите на разрешено строителство. Промените, внесени от Министерския съвет, в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие бяха одобрени единодушно с 97 гласа "за", предаде БТА.

Прецизирани са и административнонаказателните разпоредби на закона.

Със законопроекта се създава възможност заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, изключителна държавна собственост, да подлежат на предварително изпълнение.

В хода на дискусията беше обърнато внимание на необходимостта от прецизиране на дефинициите за пътни превозни средства и пресилената санкция за поставяне на плажни принадлежности върху дюните.

Който в нарушение на закона постави плажни принадлежности или палатка върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, ще се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., предвиждат измененията.

Който в нарушение на закона премине или спре пътно превозно средство за престой или за паркиране върху дюни, ще се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

"Идеята на промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие прецизират нарушенията, които вследствие на нашата работа са установени при управление на морските плажове", каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на дебатите по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, цитирана от "Фокус".

Тя уточни, че законопроектът е бил на обществено обсъждане близо две години и са получени над 60 становища от неправителствени организации и общини.

Ангелкова увери, че от ведомството ще подкрепят всички конструктивни предложения за максимално прецизиране на текстовете, така че да бъдат в интерес на обществото и предлагането на по-качествен продукт за летен туризъм.

По отношение на предложението, свързано с това - условията на търга за отдаване на плаж на морски плаж да се публикуват до 30 дни, министърът обърна внимание на действащия Закон за концесиите и призова да се прави разлика какво е да отдаваш плаж под наем и на концесия.

"Иска ми се от тази висока трибуна да не се внушават определени понятия и действия, които биха могли евентуално в бъдещо несигурно събитие да се извършват от администрацията. По същия начин и в момента в действащия АПК е предвидено предварителното изпълнение на индивидуален административен акт, за което отговорност носи възложителя", заяви Ангелкова по повод текста в закона, че някои заповеди на министъра на туризма ще имат предварително изпълнение.

"По отношение на другото внушение, че Министерство на туризма не знае как да управлява морските плажове и видите ли, нямало ясни правила за това как да се измерва 50-процентовата платена зона и 50-процентовата зона за свободно разполагане на плажни принадлежности, мисля, че ако всеки има желание да се запознае с правилата как се управляват концесиите, действащото законодателство е достатъчно подробно, за да го направи", уточни министърът на туризма.

Министърът се спря и на темата за главния архитект на общината и премествяемите обекти.

"Ще се получи едно противопоставяне на главния архитект да прави схемите и после сам да одобрява разрешенията за поставяне на преместваемите обекти. Както казах идеята за този законопроект е правилно да се прецизират нарушенията, които вследствие на нашата работа са установени във връзка с управление на морските плажове и да се подобри качеството на туристическия продукт и да има не размиване, а ясно определяне на отговорностите на контролните органи", допълни министър Николина Ангелкова.