ВМРО внася промени в Изборния кодекс между първо и второ четене. Депутатите от партията на Красимир Каракачанов предлагат номерът от бюлетината да отпадне с цел справяне с купения цигански и корпоративния вот и кметствата да са с 200 жители, което дава възможност за пряк избор и по-голяма представителност в малките населени места.

"Искаме национален референдум да може да се произнася и по въпроси от компетенциите на ВНС", посочват от ВМРО.

Относно мотивите за образователния ценз от партията смятат, че "това е един порочен кръг, който води до изкривяване на реалните резултати от изборите, но поради извратени неолиберални разбирания се смята за нарушаване на основни човешки права".

В тази връзка идва предложението да се премахне номерът от бюлетините, тъй като един образован и грамотен избирател не би се затруднил да прочете пълното наименование на човека/партията/сдружението, за което/които иска да гласува, ако извършва информиран избор.

"Със сигурност няма как да избегнем конците, шаблоните и снимките в телефоните, както и десетките други престъпни практики, измислени от дилърите на гласове, но поне поставяме основата на дебат, от който полза има цялото общество, част от което от месеци е по площадите на протестите и иска "промяна на системата"", са още мотивите на ВМРО.

От втора страна - създаването на кметство в населени места с над 200 жители дава много по-голяма възможност за пряко представителство на хората и отново има отношение към процесите по оптимизиране и демократизиране на регионите с фокус преодоляване на регионалния и демографски дисбаланс в България.

На трето място - "Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление към момента изключва повдигането на теми, които са от компетенциите на Велико народно събрание. За нас от ВМРО обаче основният закон - Конституцията на Република България, не съдържа ограничение, касаещо въпроси, които са изключително правомощие на ВНС да не могат да се решават чрез референдум. Този извод се основава на безспорния факт, че прякото упражняване на народния суверенитет чрез предвидена в закона форма на пряка демокрация е равнопоставен способ на упражняването на народния суверенитет чрез политическо представителството. Тази равнопоставеност е изрично изразена и в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на РБ - "цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията".

Според войводите -"върховенството на закона е в основата на демокрацията и това трябва да е водещ принцип. По тази причина смятаме, че подобна възможност, дефинирана категорично, би довела до осъществяването на реална пряка демокрация, без нуждата от тълкувателно решение на Конституционния съд, при спазването на действащата законодателна рамка".