Спешни промени в парламентарния правилник инициираха от ГЕРБ, за да се пресече опцията данъкоплатецът да плаща едновременно 480 депутатски заплати, вместо досегашните 240. Анулира се и вероятността един народен представител, който е преизбран в новото 50-о Народно събрание, да взема по две заплати наведнъж. Рискът всичко това да стане реалност бе заложен с последните поправки в Конституцията, които предвидиха парламентът да не се разпуска преди парламентарни избори, а да остане постоянно действащ орган.

Темата беше повдигната от партиите, но не по време на дебатите по приемането основния закон преди няколко месеца, а едва през миналата седмица, когато стана ясно, че предсрочните избори са незаобиколими и можем да се окажем в ситуацията заплатите на старите и новите депутати да се застъпят.

Промените в Правилника на Народното събрание бяха внесени от депутата от ГЕРБ и бивш шеф на конституционната комисия Радомир Чолаков.

Възнаграждението на депутатите да се дължи от деня на полагане на клетва до деня преди клетвата на новоизбраните, предлага Чолаков.

В чл. 5 на раздел "Финансови правила по бюджета на Народното събрание" в правилника на НС се предвижда да се създаде нова алинея със следното съдържание: "Възнаграждението се дължи от деня на полагане на клетва от народните представители до деня, предхождащ деня на полагането на клетва на новоизбраните народни представители. При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител по реда на чл. 72, ал. 1 от Конституцията на Република България възнаграждението се дължи до датата на постановяване на решението на органа по чл. 72, ал. 2 на същата", информира БТА.

В мотивите се посочва, че с изменението на Конституцията на Република България от 2023 г. в чл. 64 беше създадена нова алинея 4: "С полагането на клетвата на новоизбраните народни представители се прекратяват пълномощията на предишното Народно събрание."

По този начин, в систематична връзка с други разпоредби, беше възприет принципът за непрекъсваемост на законодателната власт, намиращ своето основание в чл. 1, ал. 1 на Конституцията на Република България: "България е република с парламентарно управление", посочва вносителят в мотивите си.

В тази връзка, от страна на конституционалисти и общественици беше повдигнат въпросът дали няма да се получи застъпване на мандати и, още по-лошо, получаване на двойни заплати от народни представители в стария парламент, които биха били избрани и в новия за периода от датата на изборите до датата на полагане на клетвата по реда на новата ал. 4 на чл. 64, отбелязва вносителят аргументите си да предложи промените в Правилника на НС.