Служебните правоотношения на държавните служители, упражнили правото си на пенсия, се прекратяват с едномесечно предизвестие, реши парламентът. Изключение ще се прави за тези, които са назначени по заместване и при споделено изпълнение на длъжността.

Депутатите приеха на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за 2019 г. С разпоредбите се променя Законът за държавния служител и упражняването на право на пенсия се въвежда като основание за несъвместимост за заемане на длъжност като държавен служител.

Държавните служители трябва да уведомят органа по назначаването за наличието на основание за недопустимост в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Предвижда се органът по назначаването да получава служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител. НОИ ще предоставя тази информация безвъзмездно в 14-дневен срок от получаването на искането.

От БСП предложиха промените да отпаднат, но това не беше прието от мнозинството. Ще напълните държавната администрация с калинки, обърна се Христо Проданов ("БСП за България") към управляващите. Въпросът е дали има кандидати в трудоспособна възраст за тези места, коментира също колегата му Георги Гьоков и предупреди: "Рискувате да обезкървите администрацията с хора, на които е разчитала".