Още двама заместнци се включват политическия кабинет на здравния министърКостадин Ангелов.

Днес правителството прие изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, свързани с увеличаване на числеността му.

Новите двама зам.-министри ще се занимават приоритетно с коронавирус пандемията и мерките по нея. Целта на структурната промяна е засилване на създадената организация за ограничаване на разпространението на COVID-19, съобщават от кабинета.

Засега не са ясни имената на двамата нови висши медицински началници, но бе уточнено, че предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.