По проекта за дигитализация, финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, ще се наблегне на създаването на отворено образователно съдържание: учителите и учениците да правят образователни ресурси, филмчета, които да могат да ползват всички, отбеляза Вълчев.

Самите учители ще получат заплащане за това, или ще се плати на тези, които правят филмчетата.

Втората основна дейност е да разширим обучението по информатика, програмиране, компютърно моделиране, каза още министърът.

Задължителният предмет “компютърно моделиране“ от трети клас, който въвеждаме идната година, е по линия на дейностите по интереси. Намерението е да създадем допълнителни обучения за компютърно програмиране, не само в гимназиален етап - нещо, което сме направили с националната програма “Старт за айти-кариера“, но и от първи до седми клас.

Третата основна дейност е да обучаваме учители, заключи министър Вълчев, който участва в конференция в сектор образование на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Той открои като своя амбиция  в рамките на една година, във всички български училища да има свободен достъп до интернет.