Учебниците да станат безплатни за всички ученици от 1 до 12 клас. Това реши Народното събрание, което с единодушен вот от 190 гласа "за" прие на второ четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Родителите няма да плащат и запознавателни книжки, както и учебници и учебни комплекти и електронно четими учебници за учебните предмети и за специалните предмети, а промените влизат в сила от учебната 2024-2025 година.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова благодари за постигнатото съгласие.

"Благодаря за подкрепата. Това е една дългогодишна битка за българските деца. Едва ли често се вижда такова единодушие - 190 гласували, 190 "за". Благодаря ви. Особено след острите реплики и лични обиди, които си разменихте сутринта. Показахме, че можем да направим нещо добро за българските деца", заяви тя. 

Необходимите средства за безплатни учебници от 8 до 12 клас към момента, с отчетен инфлационен индекс, възлизат на около 80 млн.лв. за първата учебна година от прилагане на законопроекта, съответно по 8 млн.лв за втората и третата година от ползването на учебниците, посочват в мотивите си вносителите.

Педагогическият съвет в училището приема стратегия за развитие на училището за следващите 5 години с приложени към нея план, решиха депутатите. Досега стратегията беше за 4 години.

Парламентът записа стратегията за развитие на детската градина или училището да се разработва за изпълнение на стратегически цели и специфични за институцията цели най-малко по следните насоки:. качество на образованието и мерки за неговото повишаване;. патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците. Сред целите на документа са и осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности;; предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание;. приобщаване на деца и ученици;. противодействие на тормоза и насилието;. превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.