Онлайн симулатор на машинното гласуване за местните избори на 29 октомври е достъпен на сайта на Централната избирателна комисия. Бюлетината на симулатора не съдържа имена на кандидати, но позволява на избирателите да се ориентират как технологично протича гласуването.

Машините за гласуване в неделя ще съдържат различен брой електронни бюлетини в зависимост от населеното място, в което се използват.

В 67 секции в Столична община избирателите ще гласуват с 4 бюлетини - за кмет на община, за общински съветници, за кмет на район и за кмет на кметство.

Останалата част от избирателите в София, както и жителите на Пловдив и Варна, ще гласуват с 3 бюлетини - за кмет на община, за общински съвет и за кмет на район.

Жителите на селата също ще гласуват с три бюлетини - за кмет на община, за кмет на кметство и за общински съвет.

В останалите градове ще се гласува с две бюлетини - за кмет на община и за общински съвет.

Пробвайте симулатора за гласуване тук >>

Избирателят поставя картата, визуализира се екранът, в който се показват бюлетините, за които ще има право избирателят в тази секционна избирателна комисия да гласува. Той трябва да маркира своя избор, така, както, заставайки пред секционната избирателна комисия трябва да заяви за кои избори желае да гласува, за да му бъдат откъснати бюлетини, така тук трябва да заяви своето желание.

През бутона "преглед" ще му се визуализира на екрана какъв избор е направил - за кои избори да гласува, с връщане назад може да се върне и да коригира своя избор. Потвърдил избора си, той повече няма да може да бъде променян.

Първо се визуализира бюлетината за общински съветници. Тя ще се прелиства с бутона "следващата страница". Ако избирателят маркира съответната партия или коалиция, става активен екранът, на който могат да се маркират и преференциите, ако избирателят желае да гласува за определен кандидат, след което се преминава към следващ избор. Визуализира се бюлетината за кмет на община. След като направи своя избор, преминава към следващия вид избор. Накрая избирателят натиска бутона "преглед". Тук се показва какъв избор е направил в изборите, за които е заявил, че ще гласува. Ще се изписват имената на партиите, коалициите и кандидатите, за които е решил да гласува. Той може отново да промени избора си. Бюлетините ще се отпечатат накрая, след като избирателят вече е натиснал бутона "гласувай".