Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни съобщи, че отлага за 1 април гласуването на промените в правилата за дейността на международните превозвачи, известни като пакет "Мобилност" 1 . ЕП днес само ще обсъди предложените промени.

Таяни обясни, че заради множеството предложения за промени в текстовете се налага ново заседание на парламентарната комисия по транспорта. Той отбеляза, че са постъпили 1224 предложения за изменения на първоначалните текстове. Таяни поясни, че при подобно количество текстове възможностите за допускане на грешки при гласуването са твърде големи.

Според годишната програма за дейността на парламентарната комисия по транспорта за 1 април няма заложено заседание. Обсъждането на текстовете на тази дата вероятно ще бъде по процедурата за извънредни случаи. Ако парламентарната комисия успее да вземе решение по текстовете, гласуването от всички евродепутати се очаква да бъде насрочено за сесията на ЕП в Брюксел на 3-4 април.

През януари транспортната комисия успя да одобри само един от трите доклада с предлаганите промени в дейността на превозвачите.

"Макар и много трудно продължаваме да печелим малки битки по пътя да защитим справедливостта, във връзка с пакета "Мобилност". Това каза междувременно министър-председателят Бойко Борисов в началото на редовно правителствено заседание.

"Вчера съм разговарял с много мои колеги, шефове на партии. Да не се радваме предварително, а точно обратното, да се надяваме, че при следващото гласуване всички евродепутати от България ще гласуват и ще са там. Засега успяваме, но това не е даром, и е много трудно. Огромни усилия полагаме, всичко това можеше да мине онзи ден, ако още двама депутатите от България бяха отишли да си дадат гласа, но за съжаление не стана", допълни Борисов.

Преди дни премиерът Борисов обяви, че е разговарял с председателя на ЕП Антонио Таяни и го е помолил да вземе предвид аргументите срещу настоящите текстове, които му изложиха и евродепутатите от България, Унгария, Полша, Латвия и Литва. "Таяни обяви, че има правна неяснота, след като 2/3 от текстовете са отхвърлени от Транспортната комисия", обяви каза тогава премиерът.