Служебният кабинет е направил редица кадрови промени по върховете в специалните служби, става ясно от днешните му решения.

Министерският съвет освобождава предсрочно Калин Цеков от длъжността заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), считано от 1 юли 2024 г. Правителственото решение е във връзка с постъпило негово заявление с молба да бъде освободен от длъжността, обявиха оттам.

ДАНС също е с нов началник по върховете. Кабинетат прие решение, с което определи Георги Георгиев за заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок до 28 юли 2028 г. за довършване на петгодишния мандат. Георгиев е дългогодишен служител на агенцията. Той заема мястото на предсрочно освободения от длъжността на 11 април тази година Петър Петров. 

Министерският съвет прие и решение, с което определя нов състав на Държавната комисия по сигурността на информацията. За председател е определен Петър Грошлев, за заместник-председател - Ивайло Конакчийски и за членове - Богдан Богданов, Динко Лулев и Атанас Райдовски.

Със същото правителствено решение Цвятко Георгиев е освободен като председател на комисията. Освободени са и досегашните членове Симеон Николов, Алекси Алексиев и Иво Великов, чийто 5-годишен мандат е изтекъл.

Петър Грошлев е завършил ВНВУ "Васил Левски", както и Академията на МВР. От 1987 г. до 1992 г. е бил командир на взвод и рота в Българската армия. Работил е в областта на сигурността и вътрешния ред като служител в Министерството на вътрешните работи - като полицейски инспектор, началник сектор, директор на ОДМВР - София.

Ивайло Конакчийски е завършил ВНВАУ "Панайот Волов". Дългогодишен служител в Министерство на отбраната. Работил е и в Министерство на вътрешните работи, заемайки ръководни длъжности, като към настоящия момент работи в Прокуратурата на Република България.

Богдан Богданов е завършил СУ "Св. Климент Охридски" и Академията на МВР. Работил е в Министерството на вътрешните работи, ДАНС, Министерство на външните работи и Държавна агенция за бежанците.

Динко Лулев е завършил Икономическия университет - Варна. Той е дългогодишен служител в Държавна агенция "Национална сигурност".

Атанас Райдовски е завършил Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Работил е в Национална служба за сигурност при МВР - Хасково, към настоящия момент е експерт в ДАНС.