От разединението страда държавността. Българският избирател иска промени, а задача на политиците и интелигенцията е да ги осъществи - планирано, осъзнато и обосновано. Това заяви Силви Кирилов, най-възрастният присъстващ народен представител, след като откри първото заседание на 50-ото Народно събрание.

Живеем в изключително динамично време, живеем във време разделно, живеем в сложна социално-политическа ситуация, посочи той. Кирилов отбеляза, че в обществото липсва доверие в институциите и в политическата система, както и усещане за недостиг и липса на справедливост.

Няма единство в обществото, нещо повече - често противоречията са антагонистични, добави още той.

Логичният въпрос е какво трябва да направим, посочи Кирилов. Мисля, че всеки един от нас лично или като политическа партия е необходимо да анализира и да осъзнае собствените си пропуски, да загърби личния си и частно-политически интерес в името на решаването на най-важните икономически и вътрешно- и външнополитически предизвикателства, заяви той. Според Кирилов е необходимо е създаване на стабилна, предвидима и устойчива среда за развитие на бизнеса, за спокойно и сигурно ежедневие на българския гражданин, който да усеща справедливост и да вижда, че има възмездие за тези, които пристъпват закона и морала.

Народът ни постави изключително важни и съдбовни задачи за решение и ние трябва да оправдаем доверието, каза Силви Кирилов. Време е да върнем здравия разум, призова той.