Отпада изискването да се сменя шофьорската книжка, ако водачът се премести да живее в друго населено място. Това гласуваха депутатите на първо четене с промени в закона за българските лични документи. Предложението е на Министерския съвет, който е вносител на законовите промени. Досега при промяна на местоживеенето по постоянен или настоящ адрес се налагаше по закон да се издаде ново свидетелство за управление на МПС в рамките на 30 дни.

На базата на извършен анализ е установено, че е възможно да отпадне задължителното подаване на заявление за издаване на ново СУМПС при промяна на постоянен или настоящ адрес на дадено лице, тъй като данните по отношение на адреса могат да се удостоверят по електронен път в реално време, гласят мотивите на вносителя.

С цел намаляване събирането на лични данни, във връзка с предоставяните административни услуги, без да има действителна нужда от това, е предвидена и съответна разпоредба в закона.

Законът предвижда случаите на подмяна на свидетелство за МПС - такова се извършва при изтичане на срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов и при промяна в данните на водача и при замяна на чуждо свидетелство за управление на МПС. Дубликат се издава при повреждане, унищожаване, изгубване и кражба, пише в приетите преходни и заключителни разпоредби.

По време на дебатите от ГЕРБ-СДС предложиха в шофьорските книжки занапред да се добавят още лични данни, като адресът на водача, например. Предложението направи Маноил Манев, но Божидар Божанов от ПП-ДБ не подкрепи идеята. Иначе се съгласи, че с прецизиране на текстове между първо и второ четене гражданите могат да бъдат допълнително улеснени.

Или махаме свидетелство за правоуправление на МПС от българските документи за самоличност, или му даваме всички необходими неща, които трябва да притежава, за да има абсолютната равностойност на личната карта, пък опонира Манев.

Сред другите поправки, приети на първо четене, беше отпадането на изискването за представяне на документ за завършена степен на образование при преиздаване на свидетелство за МПС. Декларирането на семейното положение при издаването на документ за самоличност пък вече отпада при подаване на заявление за документ за самоличност. Вместо това ще се посочва електронната поща на съответния гражданин.

Ако лицето няма личен документ, с който да удостовери самоличността си, пък вече ще може да го прави с копие на акта за раждане.