Предвижда се домът за възрастни хора с умствена изостаналост във врачанското село Три Кладенци да бъде закрит до 31 декември 2023 г. Това заяви министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос за съдбата на специализираната институция.

Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Три кладенци е включен в мерките и дейностите, изпълнявани по проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020), информира тя. Министърът увери, че закриването ще стане, след като се намери подходяща нова среда за хората в него. По думите ѝ една част ще бъдат настанени в нова социална услуга за резидентна грижа, открита във Враца. Специализирани места ще бъдат осигурени и в други общини, една от които Велико Търново.

Шалапатова отбеляза също, че в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост са извършени три проверки от Агенцията за качеството на социалните услуги през 2021 г., 2022 и 2023 г. Установено е, че условията на труда не отговарят "в достатъчна степен" на потребностите на настанените там хора.

Според Шалапатова, от началото на военния конфликт 27 украинци у нас са подали заявления за ползване на социални услуги. Този отговор тя даде в отговор на депутатски въпрос относно подкрепата за украинците в България.

 

 

Съгласно Закона за социално подпомагане с еднократна помощ, която се предоставя веднъж годишно, са подпомогнати 88 928 разселени от Украйна лица, с предоставена временна закрила. Изплатени са 17 милиона 716 хиляди 471 лв. към юни 2023 г. По Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ са подпомогнати 70 украински граждани, каза Шалапатова.

В периода 29 септември 2022 г. до 31 юли 2023 г. се реализира проект за предоставяне на ваучери за храни и стоки от първа необходимост за разселените от Украйна. 35 566 украинци са потърсили този вид подкрепа, отбеляза Шалапатова. По Оперативна програма "Храни" са раздадени ваучери на стойност 100 лв. за закупуване на храни и продукти от първа необходимост.

По отношение на заетостта министърът обясни, че украинските граждани също са придобили право да се регистрират в бюрата по труда. Шалапатова посочи, че това помага и за решаване на проблема с недостига на кадри на пазара на труда.

От 1 март 2022 г. до 31 юли 2023 г. в бюрата по труда са регистрирани общо 5784 украински граждани, в това число 5207 лица, ползващи статута на временна закрила, информира министърът. И добави, че към 31 юли тази година 98 украински са с активна регистрация в бюрото по труда. Шалапатова каза, че и по линия на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020 г.) към момента се изпълнява процедура "Солидарност" и се реализира от Агенцията по заетостта. По данни на Агенцията до 4 август тази година 3229 разселени лица от Украйна са започнали работа.

В отговор на друго депутатско питане - относно условия на труд и шумово замърсяване в търговските центрове - министър Шалапатова призова гражданите да подават сигнали при съмнения за нарушени здравословни и безопасни условия на труд. Над 4200 сигнала за нарушения на трудовото законодателство са постъпили през тази година. Около 100 са били тези, в които се е касаело за шум на работното място, стана ясно от данните на министъра.