Участниците в Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около позицията, че ескалация на кризата застрашава мира не само в регионален, но и в глобален мащаб. Това каза президентът Румен Радев в изявление след днешното двучасово заседание на съвещателния орган, който разгледа възможните рискове и заплахи за националната сигурност в контекста на усложнената среда на сигурност в Близкия изток.

В рамките на заседанието е било подчертано, че в съвременния глобализиран и взаимносвързан свят всеки акт на насилие и агресия има потенциал да предизвика последици с непредвидим характер и мащаб. КСНС е изразил загриженост във връзка с развитието на ситуацията в Ирак и региона, като е отчел необходимостта от спешна деескалация на напрежението и въздържане от употреба на сила.

Пресслужбата на президентството разпространи изявлението на държавния глава. В него се казва, че в рамките на заседанието на КСНС е било подчертано, че в съвременния глобализиран и взаимосвързан свят всеки акт на насилие и агресия има потенциал да предизвика последици с непредвидими характер и мащаб.

КСНС изрази загриженост във връзка с развитието на ситуацията в Ирак и региона, като отчете необходимостта от спешна деескалация на напрежението и въздържане от употреба на сила. Съветът смята, че страните трябва да избягват всякакви действия, водещи към ескалация, като същевременно положат допълнителни усилия за провеждане на ефективен диалог и намиране на мирен изход от ситуацията с дипломатически средства, както и за запазване на постигнатите договорености по ядреното споразумение с Иран.

С оглед на развитието на обстановката в Близкия изток, КСНС отправя следните препоръки:

1. Да се поддържа национална позиция в контекста на усложнената среда на сигурност в Близкия изток с акцент върху необходимостта от деескалация на напрежението и разрешаване на кризата с използване на дипломатически средства. Позицията следва да бъде последователно отстоявана на всички нива в международен и съюзен формат.

2. Службите за сигурност да осъществяват постоянен мониторинг на ситуацията и да анализират всички процеси с потенциал за генериране на рискове и заплахи за националната сигурност.

3. Министерството на външните работи да поддържа капацитет за постоянен контакт с българските граждани, намиращи се в зоните на напрежение, като при необходимост актуализира разработените препоръки за гарантиране на тяхната сигурност.

4. Министерство на отбраната да предприеме необходимите мерки за осигуряване безопасността на българските военнослужещи, участващи в мисии и операции зад граница.

5. При промяна на обстановката да се предприемат допълнителни мерки за защита на населението и обектите от критичната инфраструктура на страната.