Активизираната работата по противодействие на нелегалния трафик на мигранти отбелязва постигнати резултати през изминалите два месеца, съобщиха от МВР.

След разпоредените от министъра на вътрешните работи Калин Стоянов операции за противодействие на мигрантския поток, преминаващ през България, само за периода 1 юни - 31 юли предотвратените опити за преминаване на българо-турската граница са 46 940. Това представлява ръст със 73 % на недопуснатите нелегални влизания в страната спрямо същия период на 2022 г., когато са били 27 083.

Резултатите говорят за изключително добрата работа на служителите на първата линия на границата. Двойно увеличение бележи броят на мигрантите, задържани от българските гранични власти в рамките на граничната зона - 400 при 200 за същия двумесечен период на предходната година.

В резултат от целенасочените операции, провеждани на територията на страната, е нараснал броят на досъдебните производства по чл. 279, чл. 280 и чл. 281 от Наказателния кодекс - от 194 за месеците юни и юли на 2022 г. на 343 за двата месеца на 2023 г., което е ръст с близо 77 %.

Расте и броят на задържаните граждани на трети страни във вътрешността на страната. От 1 юни до 31 юли те са 3 452, сочат данните на областните дирекции на МВР и дирекция "Миграция". Това е 3,7 пъти (или 270%) повече спрямо посочения период на 2022 г. (928 души).

Данните за периода от началото на 2023 г. до 7 август показват, че предотвратените опити за нелегално влизане в България през границата с Турция са 108 954, при 67 846 за същия период на миналата година, което е увеличение с 59%.

Намаляване се отчита в броя на задържани граждани на трети страни при опит да нарушат българо-сръбската и българо-румънската граница - резултат от подобрената дейност по недопускане мигрантите да преминат към Западна Европа.

На излизане от страната към Сърбия са задържани 1 033 граждани на трети страни, което е намаление с 57%, сравнено със същия период на миналата година (2423). Задържаните, направили опит нелегално да преминат в северната ни съседка, са 157, което представлява намаление с 30% в сравнение с 2022 г. (226) - показват данните на Главна дирекция "Гранична полиция".