Миналата година е отчетен рязък спад в парламентарната прозрачност. Редица проектозакони през 2017 г. са били приети в разрез с правилата за прозрачност и широко обществено обсъждане. Това показват резултатите от доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2017", цитирани от БТА. Като пример се посочват измененията в Закона за опазване на околната среда, приети максимално бързо, непрозрачно и без нужното обществено обсъждане.

По отношение на съдебната власт от ПДИ констатираха, че в сайта на Върховния административен съд, под предлог за защита на личните данни, са били заличени редица данни от съдебните актове и протоколи. Това, според адвокат Александър Кашъмов от ПДИ, нямало нищо общо със защитата на личните данни. Заради това от ПДИ са завели дело в Европейския съд по правата на човека, обяви Кашъмов.

През 2017 г. са подадени общо 9386 заявления за достъп до обществена информация, посочи изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. Тя допълни, че се запазва тенденцията гражданите да подават най-много заявления по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, след тях са неправителствените организации, следват ги бизнес организациите и едва на четвърто място са журналистите. Засилват се заявленията по темите, свързани с гражданския контрол, на следващо място са заявленията за упражняване на права и на следващо място е искане на документи за участие в обществени обсъждания, допълни Жулева.

Основните препоръки от отношение на законодателството и неговото прилагане, които дават от ПДИ, са да се определи орган, който да осъществява координация и контрол на изпълнението на задълженията по ЗДОИ в сферата на изпълнителната власт. Освен това, според тях, трябва да се осигури ефективен механизъм за налагане на санкции на служители за нарушения на ЗДОИ, както и да се създаде механизъм за бързо и безплатно разглеждане на жалби от независим орган на власт.

От ПДИ препоръчват още да се въведе забрана за класифициране като държавна или служебна тайна на информация, която е свързана с нарушение на основни човешки права или прикриваща корупция и престъпления.

Освен това трябва да се приемат и разпоредби за прозрачност на заседания и срещите на държавните органи във връзка с дейността им и да се осигури ефективно задължение за публикуване на декларациите за интереси на държавните служители. От Програма Достъп до информация се надяват правителството да предприеме стъпи присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи.