Убеден съм, че напълно осъзнавате огромните предизвикателства по пътя пред вас, и то в динамиката на геополитическите процеси и комплексните заплахи и рискове пред сигурността. В тази обстановка отстояването на националните и съюзните интереси е все по-трудна и отговорна задача, заяви президентът Румен Радев, който участва днес в церемонията по връчване на дипломите на завършилите слушатели и студенти от випуск "Княз Александър I" - II смяна, на Военната академия "Георги Стойков Раковски".

По думите му, тази задача изисква високоподготвени специалисти, командири и лидери с широк спектър от съвременни знания и умения, с критично и творческо мислене, с високи нравствени качества и с отвореност към света и ясна визия за бъдещето. На вашето поколение офицери се пада и честта, и отговорността не само да приемете и да въведете на въоръжение новите оръжейни системи на видовете въоръжени сили, за които се изразходват огромни средства от държавния бюджет, вие трябва да покажете, че модернизацията на Българската армия не е еднократен акт по придобиване на нова техника, а сложен, дълбок и всеобхватен процес на трансформация, посочи държавният глава.

За нея ще трябва да разработите и внедрите нова нормативна база, модели и програми за подготовка. Да транформирате дълбоко процеса и системата на логистично осигуряване. Не само да усвоите тези нови оръжейни платформи, но и да ги свържете в единно информационно пространство, да приоритизирате много внимателно ресурсите, влагани в наличните сега въоръжение и техника, и подготовки, за да не се допусне срив в задачите и способностите на въоръжените сили, изтъкна президентът Радев пред офицерите.

Той отбеляза, че разходите за отбрана непрекъснато ще растат и трябва да се търси ефикасност и ефективност, и максимално оползотворяване на целия ресурс, с който се разполага. Президентът отбеляза още необходимостта да се съхранят и развиват традициите на българската военна школа като гарант за запазване и укрепване на висок морален дух, без който и най-съвременното въоръжение губи смисъл.

Държавният глава поздрави и ръководството на Военната академия и преподавателския състав за техния професионализъм и всеотдайност, подчертавайки също важността на връзката между народ и армия.

Президентът Румен Радев връчи награди на първенците на випуска. Началникът на Военната академия генерал-майор Груди Ангелов, посочи, че днес дипломи получават 146 офицери и 160 студенти, както и че в Академията се извършват различни подобрения, сред които и ремонт на учебния корпус, като капацитетът на Военната академия ще нарасне до 2000 души.

На церемонията присъстваха също заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев.