Държавата трябва да осигури еднакъв и справедлив достъп до обществени поръчки на целия бизнес, не само на определен кръг. Това каза президентът Румен Радев по време на закриването на кръгла маса, на която се обсъжда темата "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика". "Всяко разминаване в диалога и комуникацията, взаимодействието, води до катастрофа рано или късно", заяви президентът.

По думите му най-важните теми са: какво очакваме всички от държавата и какво очаква бизнесът от държавата. "Според мен найважното е да се изгражда прозрачна, справедлива и устойчива бизнес среда, в която българският бизнес да може покойно да разгърне своя потенциал", посочи Радев. Той отбеляза, че това означава прогнозируемост, ясна и стабилна правна рамка.

"Държавата трябва да осигури еднакъв и справедлив достъп до обществени поръчки на целия бизнес, не само на определен кръг. Трябва да има и да осигури финансова дисциплина. Не само да се структурира бюджета в съответствия с някакви изисквания за мен, но и да се проследи ефикасността на всеки един лев - от разписването на бюджета за публични ресурси, до реденето на паветата на бул. "Граф Игнатиев", подчерта президентът Радев, като обясни, че именно това за него означава финансова дисциплина.

"Всеки един лев да се проследи къде и как отива и в какво се превръща. Естествено, трябва да се намали и административната тежест, да се оптимизира администрацията. Нека отчетем, че това е един сериозен резерв и говорим за липсата на работна ръка. Говорим и за механизмите, при които държавата да подпомогне включването на всички тези социално изключени в момента. Тези, които са отпаднали и от образователната система, и от пазара на труда", коментира още президентът. По думите му това трябва да се случи, защото тези хора никак не са малко.

Да не забравяме и хората с увреждания, към тях сме поели много големи ангажименти. И това, всъщност ще покаже, че ние сме цивилизована, хуманна държава, каза още президентът. "Те не искат да разчитат само на някакви социални помощи, те искат и огромна част от тях могат да бъдат ефективна част от трудовата заетост", отбеляза президентът Радев.

"Бизнесът иска най-вече с парите, защото това са парите на бизнеса, с които пълни хазната, насреща си да получава добра инфраструктура, добро образование, здравеопазване на работната сила, да има справедливо и бързо правораздаване, да има справедлива и ефективна събираемост на данъците еднаква за всички. Трябва да има гарантирана сигурност на собствеността и личността. И много важно да има качество на всички тези обществени услуги", посочи президентът.

Той разказа, че при последната му среща с австрийския бизнес е разбрал нещо много важно, че това, което липсва в България, е отношението към качеството, възприятието за качество и все още високият праг на търпимост към проблемите на качеството. "Ако се наливат обществени ресурси и няма качество, това показва няколко неща - или имаме корупция, или имаме некадърна администрация, или имаме мързелива администрация, която иначе е непоклатима и няма кой да я разкара, или и трите заедно", каза още Радев.