Европейският съюз няма как да осъществи стратегическата си цел да бъде единен и силен на световната сцена, ако дори една от страните в него е слабо звено, затова е необходимо да се водим от основополагащите ценности на съюза - единство и солидарност, които намират своето практическо изражение в кохезионната политика на ЕС.

Това заявил президентът Румен Радев на среща с Карл-Хайнц Ламберц - председател на Европейския комитет на регионите, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Двамата са били единодушни, че политиката на сближаване трябва да се развива и надгражда, защото идеята за единство е в същността на Европейския съюз.

Карл-Хайнц Ламберц е оценил високо проведената по инициатива на българския държавен глава през май т.г. в Русе тристранната среща между президентите на България, Австрия и Румъния, която акцентира на развитието на Дунавския регион. Това е правилният подход, защото такива инициативи имат принос за сближаването, е посочил председателят на Европейския комитет на регионите.

Румен Радев е изтъкнал, че не гръмките политически декларации ще върнат доверието на хората към европейските институции, а реалното внимание към проблемите на европейците. Румен Радев и Карл-Хайнц Ламберц са били единодушни, че политиката на сближаване не трябва да се изчерпва с реализирането на инфраструктурни проекти, а е необходимо да се инвестира и в развитието на човешкия капитал чрез програми, насочени към подобряване на образованието, здравеопазването, иновациите и икономиката, особено в по-малките градове.

Държавният глава е обърнал внимание, че, макар в новата Многогодишна финансова рамка на ЕС акцент да е поставен върху сигурността, стабилността и миграцията, е необходимо да се полагат и повече усилия за развитието на политиката за сближаване.

Запазването на кохезионната политика в бюджета на съюза за периода след 2020 г. поставя нови предизвикателства пред нас, защото трябва да гарантираме, че отпуснатите финансови средства по нея ще бъдат разпределяни, харчени и контролирани ефективно, прозрачно и целесъобразно, е заявил Румен Радев. Президентът е подчертал, че най-лесният начин кохезионната политика да бъде компрометирана е, ако се допуснат корупционни схеми с тези средства.

По време на срещата държавният глава е отбелязал възможността Комитетът на регионите да участва по-активно в процеса на децентрализация в България.