Вече се работи по реализиране на идеята за сепариращ завод, който ще бъде изграден в Регионалното депо за неопасни битови отпадъци край Созопол. Това стана ясно на изнесеното заседание на парламентарната комисия по екология в морския град. Разделното събиране и преработка на битовите отпадъци ще гарантира чиста околна среда, чисто море и чисти плажове, заяви по време на заседанието екоминистърът Нено Димов.

Регионалното депо за битови отпадъци край созополското село Равадиново преди четири години бе изградено по всички европейски стандарти, но сега плановете предвиждат тук от боклука да се рециклират желязото, пластмасата и стъклото, а останалите отпадъци - хартията и биоотпадъците да се преработват до биогаз от който ще се произвежда електрическа енергия. Членовете на парламентарната комисия на място се запознаха с идеята на проекта.

Панайот Рейзи, кмет на Созопол Надявам се много септември месец това съоръжение да е готово. По него се работи вече и мисля, че другата седмица трябва да започнат да правят стъпките за турбините.

Вече се работи по идеята за проекта на сепариращия завод, който ще бъде изграден в Регионалното депо за неопасни битови отпадъци край Созопол.

От седмица у нас са въведени нови, по-строги правила за рециклиране и преработка на отпадъците, а целта е до 2030 г. да се намали депонирането до 10%.

Ивелина Василева-председател на ПК по екология заяви, че това означава наистина сериозно предизвикателство и необходимост да се изграждат съоръжения за сепариране, за рециклиране, за повторна употреба на отпадъците, защото това е логиката.

Сепариращият завод ще бъде първият по българското Черноморие и ще обслужва не само Созопол, но и двете южни общини - Приморско и Царево.

Вече има постигнати значителни резултати за подобряване качеството на водите по Черноморието, съобщи зам.-министър Николова. В Плана за управление на речните басейни е заложено за 17-те крайбрежни водни тела до 2021г. да се постигне добро състояние на повърхностите, подземни и крайбрежни морски води. По ОПОС 2007-2013 са реализирани 221 проекта в сектор Води за 2,3 млрд. лв. Построени и реновирани са 50 станции и 2600 км. мрежа. От средствата 350 млн. лв. са инвестирани по Черноморието. Изградени са станциите Банево-Ветрен- Минерални бани, Бургас-Горно Езерово, Созопол и са модернизирани тези в Несебър, Поморие и Варна-Акациите. В изпълнение по новия програмен период са ранните проекти за изграждане на нова ПСОВ Айтос и реконструкции на тези в Приморско и Златни пясъци.

"За последните 7 години се отбелязва устойчива тенденция за намаляване на замърсяването на въздуха. За някои райони средногодишните норми са постигнати, но не среднодневните. Затова предстои още работа и от страна на държавата и на кметовете", отбеляза министър Димов. Той съобщи, че миналата седмица за обществено обсъждане са пуснати промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух. В него се предвижда въвеждането на нови изисквания за качеството на твърдите горива дърва и въглища за битово отопление, като целта е на пазара да не бъдат допускани такива с високо съдържание на сяра и пепел. Друга предвидена мярка е въвеждане на изискванията на регламента на ЕС за екодизайн на уредите за отопление, като намерението е той да влезе в сила предсрочно, от началото на 2020 г. Предстои дискусия с производителите на такива уреди, за да се установи тяхната готовност.

По отношение на замърсяването от автомобилния транспорт се предвижда засилване на контрола за вредни емисии при първа регистрация на автомобилите, както и при годишните технически прегледи. Те ще бъдат регламентирани с промени в Закона за движение по пътищата. Ще се търси възможност за закупуване на газанализатори за контрол на пътя със средства по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Приета е и нова наредба с изисквания при изкупуване на катализатори да се изисква декларация за произход. Променят се и екотаксите за автомобилите, като се въвеждат такива и за товарните автомобили.