Депутатите приеха на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие.

С предложения законопроект от БСП се цели да се даде бърза и ефективна защита, помощ и подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск, както и да се упражни превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието. Промените предвиждат разширяване на кръга на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита по реда на закона и се улеснява достъпът до правосъдие. Разширяват се и мерките за защита от домашното насилие и се създава механизъм за предотвратяване на злоупотреба със закона.

Създава се национален орган за координация, мониторинг и оценка на политиките и мерките за предотвратяване на домашното насилие и за подобряване на взаимодействието между различните държавни органи и организациите, които имат отношения към проблема, информира БТА.

Предлага се разширяване на броя на програмите за превенция и защита и се създава възможност за предоставяне на безплатна правна помощ в производството. Предвижда се и създаване и поддържане на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие.

Законопроектът на ГЕРБ предлага разширяване на предметния обхват на закона и се увеличават мерките за защита. Създават се гаранции за провеждането на последователна държавна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и борба с домашното насилие. С промените се предлага дефиниране на формите на насилие и разширяване на кръга на лицата, пострадали от домашно насилие, които да могат да търсят защита по реда на този закон, а именно: лицата, на които са възложени грижите за децата, лицата, които са роднини по права или съребрена линия до четвърта степен и др.

Улеснява се достъпът до правосъдие, като се предвижда молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита да бъде препратена до съответния съд в срок до 24 чака от направеното искане на пострадалото лице. С проекта на закон се предвижда създаване на Национална информационна система за случаите на домашно насилие, осъществявани на територията на цялата страна, както и механизми за предотвратяване на злоупотребите със закона.

Депутатите не приеха внесения от ИТН законопроект за защита от домашно насилие не бе приет.

В хода на дебата бяха разменени реплики за Истанбулската конвенция и еднополовите бракове.

"Бих искал да кажа, че в годините БСП несправедливо беше обвинявана, че с действията и позициите си възпрепятства ефективната борба с домашното насилие. Ние неведнъж заявявахме, че опитите чрез защита от домашно насилие и на защитата на правата на жените да се прокарват спорни идеологии, всъщност не решават, а задълбочават проблема", заяви по време на дебатите Кристиан Вигенин.

От "Възраждане" заявиха, че домашно насилие съществува, но предложените законопроекти не откриват нищо ново, нито търсят и предлагат ефективни мерки за борба с него. "Двата законопроекта са идентични", казаха от партията на Костадин Костадинов. Те ще са с акцент върху жертвата, независимо че дават заявка, че се решават проблемите с превенцията, критикуват оттам. За "Възраждане" основната цел на законовите промени е да се разшири кръгът на социалните услуги, които ще бъдат дадени в ръцете на граждански организации.

"По-притеснително е, защото трябва да говорим за това какво предстои в семействата, за децата ни и за възможността от донос да знаем, че всяко семейство е в огромен риск, когато някой реши просто да пусне поредния донос, децата да биват отнемани", предупреди Цончо Ганев, цитиран от БНР.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова пък напомни на "Възраждане", че това стара кауза на БСП, която те взели наготово.

"Вие сте новото ПП от Възраждане. Идвате наготово, след шестгодишна битка на БСП, носите "промяната" и след това се прегръщате с "Мутри вън".

От "Продължаваме промяната" обвиниха "Възраждане" в популизъм.

"Ние тук не дискутираме Истанбулска конвенция, а изменения и подобрения в закон, приет през 2005 година", репликира Калина Константинова.

От ГЕРБ обясниха, че все още липсват национална информационна система за домашно насилие, но на националния телефон 112 за 3 години са получени над 110 000 сигнала за домашно насилие, като пострадалите деца за миналата година са близо 1000, а за тази година, до момента, 11 са убитите жени.

"Дори и подобрените текстове срещат абсолютно погрешна интерпретация", отбеляза Екатерина Захариева.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ призова да се загърбят политическите боричкания и да се гарантира здравето и животът на десетки. Тя посочи, че липсва гаранция и ефективна защита и в този момент, като трябва да се разшири кръгът на защита е да защитаваните лица.

"На първо място се предвижда от срока за заповедта за защита да се приспада срокът на заповедта за незабавна защита".