"БАН се гордее с научните си институти и учени, които са нашият национален капитал, призван да отваря вратите на България към света, да търси рационални решения в сложното съвремие", това заяви президентът Румен Радев, който присъства на концерта-спектакъл в зала 1 на НДК, с който БАН чества 150 години от основаването си.

"Много са проблемите на човечеството, на които само науката може да даде отговор", отбеляза държавният глава, цитиран от БТА.

Той посочи, че българската наука работи активно, но допълни, че съвременната наука става и все по-ресурсоемка и младите учени избират нерядко чужди институти и научни центрове, където да реализират своя потенциал.

"А там, където няма силно образование, където не се развиват водещи науки, и то добре финансирани, не може да има силна икономика, висок догонващ устойчив темп на икономическо развитие. Затова продължавам да изтъквам, че устойчивото развитие днес изисква равномерно разпределение на образователната и научна инфраструктура, че, независимо от количеството еврофондове, няма да постигнем икономическо и социално сближаване между Северна и Южна, между Източна и Западна Европа, ако качественото образование и водещата наука са съсредоточени в тесни географски граници, че кохезионната политика трябва да се фокусира все повече върху образованието и науката", каза още Радев.

По думите му наш неотменим национален ангажимент остава приоритетното развитие на нашите институти, университети, научни звена.

Кметът на София Йорданка Фандъкова също присъства на събитието

Снимка: БТА

"Днес, век и половина след учредяване на БАН, България продължава да се нуждае от своята академия, от един модерен, дързък, отворен към света център, двигател на духовен и материален напредък. Нуждаем се от вас, нашите интелектуални апостоли и визионери, които да работите така, че обществото ни да се развива, а гражданите ни да живеят по-добре, и то с национално самочувствие, защото успехът и бъдещето принадлежат на онези,които разширяват своите хоризонти, които успяват да съзрат в предизвикателствата нови възможности, които могат да използват силата на образованието и науката, които си поставят високи цели и работят всеотдайно и имат дързостта да се мерят с най-добрите в света. Убеден съм, че БАН е сред тях", обърна се президетът към учените.

"Преди 150 години нашите предци създадоха Българското книжовно дружество, водени от благородна кауза да основат едно съсредоточие на българските интелектуални сили, което да изведе народа ни по пътя на цивилизацията и напредъка. Тази морална сила и далновидност на българската интелигенция по това време да създаде своя организация, преди още да има българска държава, да положи науката в основата на пътя на свобода и прогрес - това е здравият генетичен код на БАН", допълни той.

Министърът на образованието Красимир Вълчев, който също поздрави учените от името на правителството, отбеляза, че приносът на БАН е във всички сфери на обществения и духовния ни живот. Той определи като най-важната дума днес свързаност.

"Трябва да работим заедно, в партньорство и това се опитваме да направим през последните години. В период сме на мащабни трансформации и разчитаме на учените - и за климатичните предизвикателства, за лечение на опасни болести, както и да съхраним националната ни идентичност в глобализиращия се свят, посочи той. Разчитаме като държава и общество на БАН, трябва да намерим по-добрите инструменти да взаимодействаме", коментира министърът.

В тържественото си слово пък председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски заяви, че тя  продължава да е най-големият и ефективен научен център в България и че академията е интегрирана в европейското и световно научно пространство. Той отбеляза и участието на БАН в образователния процес на всички нива. И подчерта, че се задълбочава диалогът с държавните институции.

"Науката, създавана от БАН, става все по-видима, по-нужна и по-полезна за обществото, коментира той и цитира данни от социологическо проучване, според което около 70 на сто от анкетираните отговарят, че постиженията на учените от БАН са повод за гордост и национално самочувствие", допълни Ревалски.

Снимка: БТА

По време на концерт-спектакъла на председателя на БАН беше връчен и почетен знак на президента на Република България.

По-рано председателят на Международния европейски съвет (IEC) проф. Дея Реди определи БАН като първи интелектуален център в България, който осъществява изследвания на високо ниво, научно образование и продължава да бъде желан партньор на световно ниво.