Проектът, свързан с подготовката за доизграждане на Автомагистрала "Черно море" е прекратен, това показва справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС /ИСУН/.

Проектът е по Оперативна програма "Транспорт 2014-2021" и е на стойност близо 2 милиона и 600 хиляди лева, припомня БНР.

Прекратен е и друг проект по същата оперативна програма - за въвеждането на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване.

От информацията в ИСУН става ясно, че в края на месец август тази година трябва да приключи техническата помощ за подготовката и реализацията на проект "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение". Стойността е милион и половина лева.

От информацията в системата не става ясно дали прекратените към момента проекти ще бъдат фазирани, т.е. прехвърлени към следващия програмен период.