Министерството на отбраната съобщи, че на 5 август е изпратило исканията за подаване на предложения RFP (Request for Proposal) до четирите компании, поканени за участие в проекта за придобиване на бойни машини за Сухопътните войски. Компаниите, до които МО изпрати исканията, са:

  • ARTEC GmbH (Германия),
  • Patria (Финландия),
  • NEXTER Group (Франция) и
  • General Dynamics Land System - MOWAG (Швейцария).

Срокът за подаване на оферти е 17.00 часа на 31 октомври 2019 г.

Междуведомствената работна група за избор на изпълнител на проекта за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" трябва да приключи работата си по анализа и оценката на подадените оферти до 20 декември 2019 г.

Министерство на отбраната отбелязва, че проектът предвижда придобиване на 150 броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи, на системи и допълнително оборудване, както и обучение на състава. Времевият интервал за неговата реализация е 12 години. Прогнозната стойност е в размер на 1 милиард и 464 милиона лева с ДДС.

Както вече писахме, тези 1.46 млрд. лева ще се платят разсрочено. За придобиване на 150 единици бойна и специална техника са планирани 1.224 млрд. лв. За придобиване на системи и допълнително оборудване - 240 млн. лв.

Проектът беше одобрен от 44-ото Народно събрание на 8 юни 2018 г., припомня министерството.