По един лев на час за нощен труд да получават полицаите от 1 февруари. Това предлага министърът на вътрешните работи Младен Маринов в проект за своя заповед, с която се определят допълнителните възнаграждения за научна степен, за работа от 22 ч. до 6 ч., на официални празници, както и за времето на разположение на служителите в МВР.

Промяна има само по отношение на заплащането на нощния труд. Полицаите от години недоволстват срещу това, че получават по 0.25 лв. на час. Миналата година вътрешният министър беше предложил парите да бъдат увеличени на 50 ст. на час, но след това се оказа, че няма пари и така полицаите продължиха да получават по 2 лева отгоре над заплатата си за 8-часово дежурство през цялата нощ.

Преди повече от година ръководството на МВР беше предложило да се увеличи и допълнителното заплащане за времето, през което служителите са на разположение. От годините получават по 10 ст. на час, като идеята беше сумата да бъде увеличена на 35 ст. В публикуваната за обществено обсъждане заповед на Младен Маринов обаче не се предлага промяна и допълнителното възнаграждение за времето на разположение остава 10 ст. на час. Същите остават и надбавките за служителите на МВР с научни степени.

И през 2020 г. тези със степен „доктор“ ще вземат по 60 лв. допълнително, а докторите на науките по 90 лв. В мотивите на вътрешния министър се казва: „Публикуваният проект на Заповед е изготвен на база до сега действащите размери на допълнителните възнаграждения, изплащани на служителите на МВР, с изключение на размера на допълнителното възнаграждение за нощен труд. Предвид това, издаването на проекта на Заповед няма да доведе до отнемане на привилегии или ощетяване на служителите, на които се изплащат допълнителни възнаграждения. Тези размери на допълнителните възнаграждения са съобразени с фактическия брой на служителите на МВР, на които се изплащат допълнителните възнаграждения и с утвърдените средства в бюджета на МВР за 2020 г. за разходи по показател „Персонал“.

Общественото обсъждане на заповедта ще продължи до 3 февруари 2020 г.