Президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев и още над 70 европейски лидери се подписаха под отворено писмо по инициатива на CIVICO Europа, алармираща за безпрецедентното отклоняване от европейските ценности и неприемливата концентрация на власт от премиера на Унгария Виктор Орбан в борбата срещу Covid-19 в страната.

CIVICO Europа стартират този решаващ призив за демокрация в Унгария и в ЕС, към който се присъединява голяма част от европейския политически, академичен и културен елит, сред който и четирима членове на предишната комисия (президентът Юнкер, вицепрезидентът Катайнен, комисарите Малстрьом и Моедас). Призивът е публикуван във водещи медии на над 20 страни, с което се цели да се даде гласност и да бъдат предприети спешни действия, се казва в официално съобщение на  инициативата.

Ето какво пише в писмото:

"Предавайки се на автокрацията в борбата срещу COVID-19, Унгария отравя европейските идеали Ние, европейците, трябва да се борим с два вируса едновременно и с еднаква ярост: Covid-19, атакуващ нашите тела и още една инфекция, засягаща нашите идеали и демокрации.

На 30 март 2020 г. унгарският парламент прие текст, който позволява на правителството да спре изпълнението на някои закони, да се отклони от разпоредбите, залегнали в съществуващите и да прилага допълнителни извънредни мерки с указ за практически неограничен период от време, с нови ограничения за медии и информация. Такава концентрация на власт е безпрецедентна за Европейския съюз. Тя не служи в борбата срещу Covid-19 или неговите икономически последици. Вместо това отваря вратата за всички видове злоупотреби, с публичните и частните активи в полза на изпълнителната власт, което до голяма степен е непонятно.

Това е кулминацията на 10-годишния стремеж на Унгария към авторитаризъм и е опасно. Всъщност с голяма тревога наблюдаваме, че премиерът Виктор Орбан поведе страната си по път, отклоняващ се от европейските норми и ценности през последното десетилетие. Това заграбване на властта в отговор на Covid-19 е само нова и тревожна глава от дълъг процес на отстъпление от демокрацията. Политическата опозиция, социалният диалог и свободата на словото все повече се заглушават, като различни университети, културни центрове, бизнес групи и организации на гражданското общество понасят тежестта на авторитарното управление на г-н Орбан.

Европейският парламент на два пъти анализира и осъди тази недемократична тенденция с докладите на Tavares и Sargentini съответно през 2013 г. и 2018 г. За тези, които вярват в ценностите на върховенството на закона и демократичното управление, бездействието не е възможност. Съюзът рискува да дискредитира всичките си усилия за насърчаване на демократичните процеси, върховенството на закона, прозрачността, солидарността и социалния диалог не само във всички държави-членки, но и сред страните кандидатки.

За да се изправят пред тази пандемия, определяща поколението, всички държави от ЕС трябва да приемат трудни мерки, които до известна степен ограничават гражданските права на техните граждани. Тези мерки обаче трябва да останат пропорционални и обосновани, и да имат временен характер. Разрешаването на управлението с правителствени постановления за практически неограничен период от време е тежко нарушение на договорите на ЕС, на Хартата на основните права и на Европейската конвенция за правата на човека.

Ето защо, осъждането и санкционирането на атаката на г-н Орбан срещу демокрацията днес е по-решаващо от всякога. Затова призоваваме всички заинтересовани страни - европейски институции, национални институции и правителства, граждани, гражданско общество и медии - да бъдат толкова бдителни, колкото могат. Време е за широка мобилизация и колективни действия. Призоваваме националните медии да посвещават новинарски сегменти на ситуацията в Унгария, всеки ден, ако има нужда. Ние също така ги молим да предоставят на унгарските граждани, като европейски граждани безплатен достъп до тяхното съдържание, като източник на плуралистична и независима информация.

Призоваваме Комисията, като пазител на Договорите, да реагира спешно и да предложи санкции, пропорционални на тежестта на такова неприемливо нарушение на европейските правила и ценности. Европейският парламент и Съветът трябва незабавно да приемат тези санкции. Covid-19 трябва и ще бъде победен благодарение на демократичните процеси, прозрачните действия и плуралистичната информация. Именно отстоявайки тези ценности, ние ще мобилизираме европейското население и ще гарантираме, че общият ни път към възстановяване се радва на широка подкрепа.

Най-накрая призоваваме всички европейски граждани да гледат на случващото се в Унгария не като на процес от външен характер, а като основна заплаха за нашия общ интерес. Време е всички ние да се обединим в тази борба. Залог е не само нашето здраве, но споделените ни идеали и оцеляването на нашия Съюз и демокрации.“