Основната цел на държавата и местната власт е да подобряваме живота на хората и те да се чувстват добре не само в столицата и големите градове, но и във всяко кътче на страната. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при участието си във встъпителната конференция за общински мандат 2019-2023 г. на Националното сдружение на общините в Република България, съобщи пресцентърът на МРРБ.

Тя е подчертала, че наред с провеждането на балансирана регионална политика, основна задача пред МРРБ е изграждането на добра пътна инфраструктура, която да отговаря на съвременните условия. "Колкото по-мощна става индустрията, толкова по-бързи, удобни и безопасни трябва да бъдат пътищата", е подчертала министър Аврамова. В тази връзка тя е посочила, че развитието на София е немислимо без Северната скоростна тангента, а на Северна и Северозападна България - без автомагистрала "Хемус" и модернизацията на пътя Видин - Ботевград. "Тези проекти са сред нашите основни приоритети. Реализирайки ги, ще подобрим свързаността между отделните населени места, което ще е предпоставка за намаляване на регионалните различия", е посочила Аврамова.

Министърът е информирала, че друг важен инструмент за подобряване на жизнената среда в страната са инвестициите по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. В момента с ресурс от 1.6 млрд. лв. се обновяват 39 големи и средни български града. Със средства по програмата са ремонтирани десетки улици, булеварди и пътни връзки. "Без финансирането по ОПРР общините трябваше да реализират тези проекти със собствени сили и средства", е отбелязала Аврамова. Тя е напомнила, че с близо 370 млн. лв. по ОПРР 2014-2020 бяха създадени три Фонда за градско развитие, които заедно с привлечените средства, управляват около 600 млн. лв. и в момента общините могат да получат нисколихвени кредити и банкови гаранции от Фонда на фондовете за подобряване на градската среда, както и за проекти в туризма и културното наследство. Заедно с бизнеса те могат да участват и в създаване на нови икономически зони, които ще генерират работни места и растеж.

Аврамова е отбелязала, че в новата програма за развитие на регионите, която ще разполага с приблизителен ресурс от около 3 млрд. лв., подходът ще бъде сменен. "Проектите ще бъдат фокусирани не върху отделни общини, а върху нуждите и спецификите на всяка област и оползотворяването на нейните ресурси. Така най-сетне ще се избегнат т. нар. бели петна и финансирането ще може да достига и до най-малките населени места. Ще се подкрепя развитието на районите на база спецификите и потенциалите за развитие на конкретните територии без значение на административно-териториалните граници. Важно е всеки регион да се обедини около няколко ключови приоритета. Ще бъдат подкрепени такива проекти, които се генерират на принципа отдолу-нагоре - отчитат нуждите на хората по места и с изпълнението си биха решили проблеми на по-голяма част от региона", е коментирала Аврамова. В тази посока са и подготвените промени в Закона за регионалното развитие, където се предвижда въвеждането на нов подход в политиката за управление на регионите, целяща намаляване дисбаланса между регионите и увеличаване функциите и правомощията на Регионалните съвети за развитие.

Министър Аврамова е апелирала за още по-голяма активност от местните власти и за изработването на проекти на общи устройствени планове на общините, които се финансират от МРРБ. Част от общините са направили искания за удължаване на срока на действие на тези споразумения, като че ще бъдат предприети действия от страна на МРРБ за сключване на анекси към споразуменията от 2015 г. и 2017 г. за удължаване на срока на изпълнението им до изтичане на бюджетната 2020-та година.

Аврамова е подчертала и доброто сътрудничество между местната и държавна власт при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по която вече са санирани над 1800 сгради. "В момента обсъждаме варианти за продължаването й Изпълнението на мерки за енергийна ефективност донесе много ползи, както за гражданите, така и за бизнеса. МРРБ предоставя още една възможност на 28-те малки общини да кандидатстват за нови 44 млн. лв. за енергийна ефективност по ОПРР", е информирала Петя Аврамова.

Министърът е подчертала необходимостта от изработването на специален Закон за водоснабдяването и канализацията. Целта е обединяване в общ нормативен акт на уредбата относно собственост, стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системите и съоръженията, предоставяне и регулиране на ВиК услуги, планиране и финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура.

Регионалният министър е информирала присъстващите кметове и председатели на общински съвети, че МРРБ ще администрира създаването на закон за гробищните паркове. Той се изготвя по настояване на кметовете на общини в страната и НСОРБ, а причината е нуждата от законодателна регулация в тази област на обществения живот. За целта ще бъде създадена работна група в министерството, в която ще вземат участие и представители на сдружението на общините.

Пред журналисти министър Аврамова е коментирала, че днес правителството е взело решения за определени суми, които МРРБ може да поеме като ангажимент за изпълнение на договори. "Реалните средства, които днес МС отпусна, са 483 млн. лв. за изграждане на участъка на АМ "Хемус" от Велико Търново до Буховци с дължина близо 89 км. Това е последният участък от АМ "Хемус", който не е обезпечен със средства и не е включен в миналогодишния транш, който е осигурен по специална сметка на МРРБ за участъка от Боаза до Велико Търново", е обяснила министър Аврамова. Средствата представляват реално първият транш за строителство на отсечката, като в следващите години - между 2020 - 2022 г. правителството трябва да допълни сумата с нови постановления до достигане на сумата от 1,380 млрд. лв.", е подчертала Аврамова. Тя е допълни, че това са средства от държавния бюджет.

Близо 280 млн. лв. се отпускат от държавния бюджет на министерството, респективно на АПИ, за изграждане и разплащане на обекти от републиканската пътна мрежа - единият от участъците на АМ "Европа", тунел "Витиня" и др.", е казала министър Аврамова.

На форума столичният кмет Йорданка Фандъкова направи преглед на законодателните инициативи на Столичната община като акцентира на последната инициатива от вчера във връзка с подобряването на качеството на въздуха.

Обърнах се към НС и вчера беше внесено предложението за инкриминиране на нерегламентираното горене на отпадъци, защото то е опасно за живота на хората, посочи кметът. По мое предложение МОСВ започна работа по въвеждане на стандартите за дърва и въглища, а министерството на транспорта разработва стикерите, които ще се предоставят при годишните технически прегледи отново вследствие на инициатива на Столичната община. Стикерът ще съдържа информация за реалното състояние на очистващата система на всеки автомобил като това ще даде възможност в дни с превишение да се контролира замърсяването.

Фандъкова припомни и предложенията на Столичната община за промяна на Закона за устройства на територията, по които има сериозни дебати. То е за премахване на възможността за строителство на сгради с намалено отстояние между тях. Общината е предложила пакет от мерки с крайна цел увеличаване на отстоянието между сгради в жилищните квартали.

Кметът на София подчерта още, че спешната задача пред всички сега е защитата на бюджетите на общините. За да продължим промените на градовете ни имаме нужда от обединени усилия и промени в законодателството, каза Фандъкова.

Единният глас на общините се чува в Народното събрание, каза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на форума. Тя изтъкна, че всички парламентарни комисии търсят позицията на НСОРБ по законопроектите, които се отнасят до дейността на общините.

Председателят на парламента даде за пример като успешна форма на взаимодействие между НС и Сдружението форума, който се е състоял през 2018 г. с ръководствата и членовете на три парламентарни комисии и кметове на общини. Караянчева припомни, че по една от темите, които са били дискутирани на форума - измененията в закона за водите, относно общинските язовири, вече се отчитат реални резултати. Промените са били внесени и приети своевременно. В момента текат процедурите по прехвърляне на общинските язовири на държавата, добави тя.