Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски е подписал указ за обнародване на Закона за използването на македонския език, който беше приет от парламента на страната в петък, съобщават от кабинета на президента на Северна Македония.

Новият закон заменя досегашния от 1998 г. и цели изграждане на подходяща езикова политика, допълнителни механизми за укрепване на уважението към македонския книжовен език и правилното му използване.

"Приетият закон ще допринесе за издигане на езиковата култура, поддържане и опазване на македонския книжовен език и неговата кирилица, за утвърждаване на необходимостта от повишена социална и индивидуална грижа за правилното му използване в общественото и официалното общуване, както и за уважение и насърчаване на езиковия стандарт. Пендаровски очаква, че прилагането на закона ще допринесе за преодоляване на тревожните ситуации, свързани с неправилното използване на македонския език и неговата кирилица, и за засилени, организирани и системни грижи на държавата за правилното му използване", пише в съобщението.

"Новият закон съдържа множество решения и механизми за изграждане на подходяща езикова политика, допълнителни механизми, които служат за укрепване на уважението към македонския книжовен език и правилното му използване. С последователното прилагане на този закон ще се подходи към назначаване на лектори по македонски език във всички държавни институции и агенции, в училищата, в издателствата, в медиите и, разбира се, това ще повиши интереса към изучаването на македонски език", се казва в съобщение на сайта на Министерството на културата в Северна Македония.

Според Министерството на културата предстои "да бъде създаден Инспекторат за използване на македонския книжовен език, който ще извършва надзор по прилагането на закона, а законът дава правна основа за приемане на Национална стратегия за македонския език".