За произвеждане на изборите на територията на страната се образуват 32 многомандатни изборни района, в това число три - в област София-град, и два - в област Пловдив, както и един многомандатен изборен район извън страната. Останалите изборни райони съвпадат с границите на областите. Депутатите приемат на второ четене промени в Изборния кодекс.

В секциите за машинно гласуване на видно място в изборното помещение се поставя системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която съдържа информация, в т.ч. криптографски идентификатор, за текущата версия на използвания софтуер. Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в началото на изборния ден и преди започване на гласуването.

В процеса на удостоверяването на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации и на БАН, като на лицата се предоставя достъп до устройствата.

Когато се установи несъответствие на устройствата за машинно гласуване, ЦИК провежда съответния избор само с хартиени бюлетини и възлага на доставчика на устройствата да отстрани несъответствията.

Отхвърлено беше предложението при техническа възможност във всяка избирателна секция, образувана по реда на кодекса, да се осигурява излъчване онлайн в интернет на преброяването на гласовете чрез инсталирани в секцията камери за видеонаблюдение.

По-рано депутатите намалиха състава на Централната избирателна комисия от 20 на 15 членове. Той ще се назначава от президента въз основа на предложения на парламентарните партии и коалиции.

Председателят, заместник-председателят и секретарят ще се предлагат от политическите партии, но целият състав на ЦИК ще се назначава с указ на президента след проведени от него публични консултации и процедура, определени от държавния глава. Партии и коалиции, които имат евродепутати, но не са парламентарно представени, отпадат от състава на ЦИК.

Одобрено беше и предложението за 100% машинно гласуване в страната в избирателните секции с над 300 души.

Депутатите приеха при броенето на бюлетините и попълването на изборните протоколи в секционните комисии да има видеонаблюдение. То ще се предава онлайн. По-сторгият контрол се въвежда, за да се предотвратят нарушения.

Приемане на промените в Изборния кодекс в зала продължава.