Министерският съвет внася в парламента законопроектите за държавния бюджет за 2023 г.,бюджетите на НЗОК и ДОО в срок до 4 месеца от изтичането на срока от Закона за публичните финанси, който е до 31 октомври на настоящата година. Четиримесечният срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото НС. Това реши парламентът с приети на второ четене текстове от удължителния бюджет за 2022г.

Данъчните облекчения за деца, ненавършили пълнолетие, както и за деца с увреждания, остават същите като през 2022г.

Отпускът по майчинство ще може да се ползва и от баба или дядо след навършване на шестмесечна възраст на детето, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене разпоредби от удължителния закон за бюджета, с които се променя Кодексът на труда.

Със съгласието на майката след навършване на шестмесечна възраст на детето, отпускът по майчинство за остатъка до 410 дни може да се ползва вместо нея от бащата или от един от родителите на майката или на бащата, когато работят по трудово правоотношение, записаха народните представители.

Досега отпускът можеше да се прехвърля на бащата и само в определени случаи на родителите на майката или на бащата. Когато бащата е неизвестен, отпускът можеше да се ползва от един от родителите на майката, а когато бащата е починал - от един от родителите на майката или на бащата.

Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът по майчинство със съгласието на осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя след изтичане на шест месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на петгодишната му възраст, когато работят по трудово правоотношение, записаха още депутатите.

Асен Василев от "Продължаваме Промяната", който е вносител на предложението, обясни, че параграфът дава възможност на баби и дядовци да ползват отпуск по майчинство от шестия месец на детето, за да може майката да продължи да работи и да не се откъсва от трудовия процес. Това не носи допълнителен разход на бюджета, беше подкрепено и от социалното, и от финансовото министерство и дава възможност и на работниците, и на фирмите да имат по-голяма гъвкавост как се използва отпускът по майчинство, посочи той. На второ четене предложението на Асен Василев подкрепиха 186 депутати и трима се въздържаха.

Запазват се ваучерите за храна, за заплащане на ползвани за битови нужди ток и топлинна енергия, природен газ и вода, за дейности, осъществявани от културни организации. Няма да се облагат с данъци ваучери до 200 лв. месечно при определени условия, реши парламентът.

Производителите на ток със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 MW, чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, и за енергия произведена от въглища и водноелектрически централи енергия, внасят във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" целеви вноски, представляващи положителната разлика между пазарните приходи без ДДС и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител, с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска се изчислява за всяка сделка.

Търговците на електрическа енергия подават във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" декларация по образец, утвърдена от министъра финансите, за всичките си приходи от продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, разходите, свързани с покупката и продажбата на тези количествата електрическа енергия, както и размера на дължимите целеви вноски върху тези приходи: в срок до 15 април 2023 г.. Декларациите са за периода от 1 декември 2022 г. до 31 март 2023 г.; а в срок до 15 юли 2023 г. - за периода от 1 април 2023 г. до 30 юни 2023 г.

В 15-дневен срок от влизането в сила на този закон Агенцията за устойчиво енергийно развитие, операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи и търговците на електрическа енергия подават във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" информация за задължените лица, записаха депутатите.

Парламентът не успя да приеме окончателно промените в Закона за удължаване на Бюджет 2022. По предложение на ГЕРБ утрешното пленарно заседание ще започне с финалните текстове в закона.

След недопуснатите до разглеждане текстове, предложени от левицата, са тези, свързани в минималния размер на основната заплата на най-ниска длъжност, предвидена за заемане от държавен служител - 850 лева месечно от януари.

Пререкания между ГЕРБ и ПП

В следобедните часове Кирил Ананиев от ГЕРБ направи предложение за промяна в една от алинеите на Законопроекта за удължаване на бюджета. Предложението му беше средствата по помощи и дарения по проекти и програми на ЕС и свързаното с тях съфинансиране да не бъдат пренасочвани за други текущи разходи, за да не бъдат създадени проблеми по усвояването на програмите и проектите, които са включени в оперативните програми и по ПВУ.

Служебният министър на финансите Росица Велкова първа отговори на това предложение и посочи, че "предложеното е неприемливо, защото ще можем да финансираме дейностите само с текущите приходи, които постъпват през текущия месец и няма да можем да използваме ресурса на единната сметка".

"Централният бюджет е на минус 1,6 млрд. лв. във фискалния резерв, което означава, че ние няма да можем да платим пенсиите до 7-мо число, а ще трябва да чакаме да дойдат постъпленията по данък добавена стойност. Такъв текст поставя пред неизпълнение текущото финансиране", заяви Велкова.

Последва и гласуване, при което депутатите отхвърлиха предложението на Ананиев. То получи подкрепа от 74 депутати, последва и прегласуване като при него предложението получи 75 гласа "за".

Десислава Атанасова от ГЕРБ се намеси и каза, че е подкрепила предложението на Ананиев, защото "то опровергава до огромна степен всички лъжи, които се тиражираха от парламентарната трибуна в продължение на една година, които се тиражираха дори и днес. Финансовия министър каза, че бюджета е на червено. Росица Велкова каза, че бюджетът е на червено с 1,6 млрд. лв. Това гласуване показа колко навременен беше вотът на недоверие, с който беше свалено вашето правителство, това гласуване показа колко сте бил несъстоятелен като служебен министър. Настоящият служебен министър каза, че ако предложението бъде прието, няма да могат да се платят пенсиите през януари. Това е оценката за вашето управление. Една година шарлатания, че България е била в прекрасно финансово състояние. Днес стана ясно всичко " - това каза Атанасова на Асен Василев от ПП, аргументирайки своята теза, че той не може да управлява държавен бюджет и добави: "Изобщо не си правете труда да бъдете предложение за финансов министър с втория мандат".

Асен Василев пък отговори, че е силно впечатлен "от новооткритите познания на Атанасова за бюджетиране": "Централния бюджет трябва да е на дефицит, а парите да се харчат както е решило НС. Парите, които правителството има във фискалния резерв в БНБ са 16,6 млрд. лв., толкова средства към този момент на годината сме нямали в последните 5 години. Не е шарлатания, парите отиват при гражданите и при фирмите, а не при вашите обръчи от фирми, които наистина са в криза, както вие решавахте с МС месец декември. Държавата за вашите приятели е счупена, защото няма как да им раздавате пари от централния бюджет на МС. Разбирам защо не искате да съм финансов министър, защото ви вкарвам хаос в схемите", каза той.

Депутатите решиха да отложат за утре разискванията по останалите текстове от Преходните и заключителни разпоредби на удължителния закон за бюджета за тази година. Предложението направи народният представител Делян Добрев (ГЕРБ-СДС). То бе прието със 139 гласа "за" и 68 -"против".

Обратното предложение направи Цончо Ганев от "Възраждане". Пленарна зала отхвърли предложенията за допустимост до разглеждане на предложенията, свързани с минималната работна заплата на левицата и на "Продължаваме Промяната".

След като отменихме Коледата за българските деца с първото гласуване по параграф 12, нека поне да допуснем и приемем минималната работна заплата, настоя Асен Василев от "Продължаваме Промяната". Той апелира народните представители да осигурят от началото на следващата година работещите на минимална работна заплата да имат някакво по-адекватно заплащане. Кирил Петков обърна внимание, че оставят минималната работна заплата да бъде 710 лв. и определи случващото се като безобразие. Наистина ме е срам да бъда част от това Народно събрание, заяви той.

Разискванията по предложения от Министерски съвет удължителен закон за бюджета започнаха от 12:30 днес и продължиха близо седем часа. Депутатите ще продължат с обсъждането на останалите текстове утре.