ПГ "Воля-българските родолюбци" предлага антикризисната мярка, с която бизнесът поема първите три дни от болничните листове, да бъде прекратена и държавата да поеме изплащането им. Предложението за промени в Кодекса за социално осигуряване е внесено за разглеждане в постоянните комисии на Народното събрание и бе представено от Дора Христова, член на ПГ "Воля-българските родолюбци" по време на събитие в Народното събрание.

Ако бъде прието предложението на групата, от 1 януари 2020 г. следва работодателите да бъдат освободени от задължението си да плащат обезщетение за временна неработоспособност за първите три работни дни. Христова припомни, че тази мярка е приета като "антикризисна" още в 2008 г. и практически от 2013 г. е станала "постоянна".

"С това предложение ние ще подкрепим работодателите, тъй като за 2019 г. се предвижда стойността на обезщетенията, които ще бъдат за сметка на работодателите, да бъдат около 200 млн. лв. Тези средства те могат да използват за увеличаване на заплатите на своите служители", каза тя.

Освен това, Христова бе категорична, че след като държавата поеме изплащането на първите три работни дни от болничните за осигурените лица, ще има интерес да засили контрола при издаването им.

"Спирането на издаването на така наречените фалшиви болнични листове може да стане само чрез санкции от страна на здравното и трудовото министерство към медицинските лица, които неправомерно издават такива болнични листове", категорична бе Христова. Тя припомни, че според официалните данни, само за първата половина на 2019 г. броят на болничните листа е 1,7 млн., а за цялата 2009 г. техният брой е бил 1,9 млн.