Депутати от ГЕРБ-СДС предлагат да отпаднат безсрочните лични карти за хора, навършили 58-годишна възраст, съобщи БТА. Измененията в Закона за българските лични документи са внесени вчера в деловодството на парламента от Маноил Манев, Христо Терзийски и Младен Маринов, според справка на сайта на Народното събрание.

Лична карта на български граждани от 14 до 18-годишна възраст ще продължи да се издава със срок на валидност 4 години, а на навършилите 18-годишна възраст - със срок 10 години. По искане на хора, навършили 70-годишна възраст, може да им се издаде лична карта със срок на валидност 30 години, предвижда законопроектът.

Предлага се при временна физическа невъзможност за снемане на биометрични данни пръстови отпечатъци, да се издава лична карта със срок на валидност 12 месеца.

В мотивите си вносителите посочват, че в националното законодателство следва да се въведат видовете лични документи, издавани от Република България в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1157 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение, като в тази връзка са предвидени съответните изменения в Закона за българските лични документи.

Промените предвиждат още да се запише, че биометричните данни на лицето, които се съхраняват в електронния носител на информация в българските лични документи, се използват само от органи, определени с акт на министъра на вътрешните работи, съобразно законовите им правомощия и с цел проверка на автентичността на личната карта или документа за пребиваване; и/или самоличността на притежателя, с помощта на пряко наличните сравними отличителни черти, когато представянето на лична карта или документ за пътуване се изисква по закон.

Със законопроекта се предлага получаването на лична карта при заявена от гражданите експресна услуга в рамките на до 8 работни часа да се осъществява само на територията на София в определени структури на МВР (Столична дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи — София или в дирекция "Български документи за самоличност"), което е съобразено с централизирания подход на персонализация на лични карти на български граждани.

Часове по-късно парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред одобри на първо четене промените в Закона за българските лични документи. С проекта се предвиждат ограничения за ползването на служебни паспорти. Другата седмица за обсъждане в комисия влизат предложенията за отпадане на безсрочните лични карти.

С част от приетите сега текстове областните управители вече няма да имат право на дипломатически паспорт, но ще имат служебен.

Служебни паспорти ще имат и деца до 25 години на служители без дипломатически ранг на задгранична работа. Условието обаче е децата да не са сключили брак и да учат в държавата на назначение.

Ускорява се издаването на временен паспорт.

За задържани, арестувани или осъдени отпада задължението за събиране на биометрични данни, когато издаването се извършва по молба на компетентните местни власти.

Тези предложения ще бъдат обединени с направените преди няколко дни отделни промени, съобщава БНР.

От ГЕРБ предложиха да отпаднат безсрочните лични карти. ПП-ДБ предлага в МВР да няма централна база данни на пръстовите отпечатъци, които гражданите дават при издаване на лични документи.