Правителството предостави безвъзмездно два имота - публична държавна собственост за управление на Министерството на здравеопазването, които ще бъдат използвани за изграждането на оперативни бази за нуждите на спешната медицинска помощ по въздух, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Имотите се намират на територията на летище София и летище Пловдив. Средствата за това са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В оперативните бази ще се осигури обслужване на летателните средства. Разположението им е такова, че да се покрива максимална част от територията на страната при осигуряване на "златния час" за оказване на спешна медицинска помощ.

Към момента имотът на летище София, от който се предоставя обособена част, е предоставен за управление на Държавния авиационен оператор, а имотът на летище Пловдив, от който се предоставя обособена част, е предоставен за управление на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Според информация на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков първият хеликоптер за спешна помощ по въздух, който страната ни ще придобие по Плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде у нас през декември и няма да има забавяне в изпълнението на проекта.