Таван до 5000 лв. неимуществено обезщетение при смърт на пътя за далечни роднини, гласува окончателно парламентът с промени в Кодекса за застраховането. Той ще важи до приемане на наредба за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.

Предложението за лимита е на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова като първоначалната й идея беше и за ограничение до 20 000 лв. за съпруг, деца, родители. В момента за близките родственици няма лимит на обезщетението.

В случай на смърт на пострадалото лице, обезщетението към момента на смъртта на съпруг или лице, с което починалият е бил в съжителство на съпружески начала, дете, включително осиновено или отглеждано дете, родител, в т.ч.осиновител или отглеждащ, се определя еднократно в размер, съгласно методиката, утвърдена с наредбата.

Стоянова поясни, че след приемането на наредбата ще бъде ясен и конкретният размер, а целта на предложението й е "Гражданска отговорност" да не поскъпне драстично за 3 млн. български автомобилисти, защото, ако бъде отхвърлено, има голяма вероятност размерът й да скочи двойно.

От "Атака" се обявиха против механичното ограничение на застрахователните премии чрез наредба.

По-далечните роднини, предявили вече искове с претенции /от 21 юни т.г. до влизане в сила на промените/, надхвърлящи тавана, могат да оттеглят своите искове без съгласието на ответника и без да носят отговорност за разноските за прекратената част от иска, предвиди НС.

В срок до 31 декември 2019 г. всеки застрахователен брокер трябва да представи в КФН актуален списък на членовете на управителния си орган.

Гаранционният фонд участва и съдейства за функционирането на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в държавите-членки и в държавите, подписали Многостранното споразумение чрез участието си в договори, действащи между техните гаранционни фондове, компенсационни органи, информационни центрове или в системата "Зелена карта".

Срещу тавана на обезщетението основно бяха от БСП. Пенчо Милков посочи, че текстът защитава единствено интереса на застрахователите. Слагането на таван, освен че нарушава правата на гражданите, но и свободата на съда да определи обезщетението, подчерта той.

Той обвини управляващите, че искат да претворят страданията в методика. Истинският проблем, по думите му, е, че от българските застрахователи изтичат големи суми за обезщетения в чужбина.

Опонира му Йордан Цонев от ДПС, който припомни, че ако застрахователят фалира, задължението се поема от Гаранционния фонд. Посъветва и ГЕРБ да не хвърля проблема, горещия картоф, в парламента, защото има регламент, според който решението трябва да е на КФН. През цялото време, откакто проблемът стана обществено достояние, питам къде е председателят на КФН, отбеляза Цонев.