Народното събрание прие промените в Закона за здравеопазването. Единствено БСП се противопостави на това министърът на здравеопазването да определя с акт противоепидемични мерки по предложение на главния държавен санитарен инспектор, които ще действат след края на извънредното положение. Възможност за промени на противоепидемичните мерки ще имат и директорите на регионалните здравни инспекции.

Законодателната инициатива е на Министерски съвет и "за" нея гласуваха 125 народни представители, "против" - 0 и "въздържали се" - 69, с което тя бе одобрена.

С промените се цели възможността за въвеждане на противоепидемични мерки, които ще са в сила след изтичане на срока на извънредното положение у нас на 13 май.

Мерките ще се въвеждат със заповед на здравния министър, съгласно разпоредба на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, в условията на неотложни случаи, или с наредба, която ще се обнародва в "Държавен вестник".

Министърът на здравеопазването със своя заповед ще определя условията и реда на задължителна изолация и болнично лечение на болни от заразни болести, на контактни с тях лица или на лица, влезли на наша територия от други държави.

Предвижда се ползваният неплатен отпуск през 2020 г., който се зачита за трудов и осигурителен стаж, да бъде до 60 дни.

До 30 юни служебно се удължава срокът на всички месечни семейни помощи за деца, отпуснати на основание на закона за семейните помощи, чийто срок изтича между 1 февруари и 31 май т.г.

С промените се прецизират и сроковете на социално-икономическите, финансовите и здравните мерки, като част от тях се удължават с до два месеца от отмяната на извънредното положение.

С цел избягване на струпване на големи групи хора на едно място се предлага да няма външно оценяване за учениците от 4-ти и 10-ти клас за учебната 2019-2020 г., като това да стане след началото на новата учебна година.

Лечебните заведения с пациенти с Ковид-19 се задължават всеки месец да правят технически преглед на състоянието на енергийните обекти и осигуряване с пречиствателни инсталации за обеззаразяване на пречиствателните станции за отпадъчни води.

По разпореждане на здравния министър ще продължи да действа и задължителната карантина за болни, завърнали се от чужбина. Ще остане мярката 60 на 40 до 30 юни. Предвижда се да се регламентира завършването на учебната година дистанционно, както и 60 дена платен отпуск през тази година да се признава като трудов стаж.

Георги Михайлов, БСП заяви, че няма как да приемем да бъде стоварена цялата отговорност за последващите противоепидемични мерки върху главата на г-н Ананиев и на главния санитарен инспектор.

Снимка: БТА

Правителството трябваше да направи отчет на досегашните мерки. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова.

"На следващо второ място тук трябваше да имаме един анализ как досегашните мерки са се отразили в икономически и финансов аспект. Объркването по отношение на финансите на България става пълно. През февруари министър Горанов обяви, че сме на излишък. През март г-н премиера, че сме на дефицит на 3.5 млрд", коментира Нинова и изрази съмнение, че някой знае какво е реалното финансово състояние на държавата.

Според нея този отчет и анализ е необходим, защото той ще даде базата, на която да се вземат следващи решения. "Няма го и този финансов и икономически анализ на правителството", каза още тя.

"Третото, което днес би трябвало да чуем преди да взимаме решение как да действаме оттук нататък е социалният аспект на кризата. Нови безработни, ниво на доходи, обедняване, ръст на цените, който е видим в последните седмици. Необходим анализ, за да се вземат решения за икономически и социални мерки оттук нататък. Това трябваше да е първата част от нашия разговор и пак казвам не е късно да го проведем сериозно и отговорно.

Втората част, която ние очаквахме е, правителството да представи днес тук ясен план какво правим напред. Какъв план няма, има просто предложение да се отмени думата извънредно положение, но да продължат мерките. Този план трябваше да почива на сериозен анализ на прогнозите, които дава Световна банка, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, Европейските партньори и възможностите на българския бюджет, да се направят едни прогнози в два варианта, да се каже какво се очаква в следващите месеци в икономиката и в социалната сфера и да се даде на банките на депутатите възможности, варианти за действие оттук нататък. Сигурно знаете, че в мотивите на Закона пише, че той е Закон за преодоляване на последиците от разпространението и заразата с COVID- 19. Преодоляване на последиците, пише в мотивите, в заглавието, но в съдържанието няма нито една нова мярка. Не само, че няма анализ, няма прогнози, няма ясен план оттук-нататък това ще се прави, това, със срокове, са на ангажименти, просто няма мярка за преодоляване на последиците", заяви още Нинова.

"Това, което се случва, че се удължават мерките с два месеца и се оставя на министъра на здравеопазването да решава оттук нататък със свои актове,„ наредби или заповеди какво да се случва в държавата. Сигурно разбирате, че това априори създава несигурност. Вчера ресторантьори, хотелиери излязоха и казаха: "Разрешавате ни да отворим заведенията, няма да го направим, защото не сме сигурни какво ще се случи. Дали няма министърът с една заповед отново да ни затвори".

Според нея тази несигурност е голям проблем за развитие на икономиката и бизнеса. "Не само че държавата не им помага ефективно, но с тези мерки, които днес предлагате засилваме несигурността в тях и те вероятно ще изчакат, което ще доведе до още по-голяма загуба в бюджета", допълни ощеНинова.

Тя посочи, че БСП няколко пъти предлага ясен план за преодоляване на последиците и излизане от кризата. "Тук бих искала да се обърна от трибуната на българското Народно събрание към българските професионалисти, икономисти и финансисти, които в момента са забравени. Имаме прекрасни български специалисти. В БАН, в различни Институти, в НПО Институти: елате, дайте да се съберем и да решим какво да се прави с България оттук нататък в икономически, във финансов и в социален план. Очевидно е, че правителството няма капацитет да реши този въпрос. Чухме го от самия министър-председателтук от трибуната", каза още лидерът на БСП.

Според нея този план ще обхваща социалната сфера, помощта за общините и развитието на земеделието и реформите, които кризата е показала, че са необходими. "Ние от "БСП за България" настояваме за тези реформи от години. Не са приети от вас, отхвърляте ги, но това е наша последователна и твърда политика. Сигурна съм, че сте убедени, че е необходима реформа в здравната реформа. Че е необходим друг икономически модел на развитие на България", допълни още Корнелия Нинова.

Снимка: БТА

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Александър Ненков благодари за конструктивния дебат, който се води. "Мисля, че това е работата на парламента и така трябва да показваме навън пред обществото как трябва да се дебатира. Приемам с удовлетворение, че опозицията вижда позитивни неща в законопроекта, който днес е внесен и разглеждан от Министерски съвет. Чуха се обаче и някой неща, с които не мога да се съглася. Това беше едното с икономическите мерки, които правителството или така прорукуваната теза, че правителството няма план. Искам да отбележа, че 13 май с изтичането на Закона за мерките и действията на извънредното положение нищо не се променя. Това не е сакрална дата, в която няма повече епидемиологична обстановка, всички са здрави и щастливи. Законопроектът, който днес разглеждаме мога да го окачествя като втори етап от започналата извънредна ситуация", допълни Ненков.

Според него не е проблем, че едни мерки са приети и после отменени. "Тук става въпрос за мерки, за които търсим най-доброто решение. Може да не е най-вярното в днешния ден, може да бъде коригиране, защото такава е ситуацията. Ако някой имаше ясен план в световен мащаб, ние щяхме да го прекопираме", заяви още Ненков и призова да се уважава труда на правителството, щаба и всички лекари.

Джевдет Чакъров от ДПС заяви, че подкрепят промените в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, с които се дават правомощия на министъра на здравеопазването за въвеждане на мерки за опазване на живота и здравето на хората на територията на цялата страна и в отделни населени места и области. По отношение на избраната правна техника обаче имаме резерви.

Пламен Христов от "Воля" заяви: Така или иначе, дори да се справим бързо и да се намери лекарство и ваксина за коронавируса. Последствията от тази пандемия ще отекват може би в следващия, а и в по-следващи мандати на Народното събрание. Ние трябва да започнем да мислим по различен начин, ние трябва да започнем да променяме нормативната си уредба, закони, правилници.

Калин Поповски от Обединени патриоти заяви, че ще подкрепят този закон, защото два месеца извънредно положение, министър Горанов най-добре знае какво коства на фиска и какво ще коства занапред на много програми, които се финансират от държаенвия бюджет. Ако продължим така до края на годината, ще се озовем в тежка финансова ситуация.