Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев подписа решение за преобразуване и одобри договора за създаване на "Национална компания Български държавни железници" ЕАД.

Преобразуването се реализира чрез вливане на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД в "Холдинг Български държавни железници" ЕАД и неговото преименуване, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

През февруари министър Николай Събев представи бъдещото преструктуриране, част от мащабната промяна в транспортната система на България.

Новото дружество ще оптимизира бизнес и оперативните процеси чрез цялостна реорганизация на оперативното планиране, управление и контрол на движението на пътническите и товарни влакове. Ефектите от преструктурирането са свързани с промяна на структурата и броя на администрацията в обединената компания, намаляване на разходите и на времето за пътуване на дълги разстояния. Сред очакваните резултати са повишаване на стандарта на обслужване и осигуряване на транспортна свързаност с европейската железопътна система. Това ще се отрази положително върху себестойността на предлаганата железопътна услуга за превоз на пътници и товари, ще повиши нейното качество и ще я направи привлекателна за потребителите.

"Стъпките по оздравяване на БДЖ, заедно с новите влакове, които МТС ще придобие по Плана за възстановяване и устойчивост, ще върнат на българите удобството в железопътния транспорт", заяви министър Събев.