С новините около Четвъртия годишен доклад, който прави преглед на върховенството на правото в Европейския съюз, и прекратяването на механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния започна днешното заседание на Министерския съвет. Премиерът Николай Денков призова министрите си да не се успокояват от положителните констатации в доклада и относно механизма

"Това е докладът, който разглежда върховенството на правото във всяка държава членка и в него са направени заключения, включително и за България. Европейската комисия стигна до извода, че София и Букурещ задоволително изпълняват условията, поставени по Механизма за сътрудничество и проверка по време на влизането в ЕС. Сега се предприемат остатъчни последни стъпки и Комисията започва последните стъпки към окончателно затваряне на този механизъм за двете страни членки - България и Румъния", цитира част от доклада министър-председателят. 

В него има пет положителни констатации, две критични препоръки за недостатъчен напредък в промените, които се очакват в България, и две препоръки, които са на вниманието на Народното събрание, обобщи премиерът.

Като съществен напредък се отчита въвеждането на Механизъм за ефективна отчетност и наказателна отговорност на главния прокурор и въвеждането на съдебен контрол върху отказите на прокурора за образуване на наказателно производство. Това е законодателство, което се очаква над 10 години от България, и последното Народното събрание успя да го приеме в началото на своята работа, каза премиерът. 

Той съобщи, че в доклада като напредък се отчита подобреният Национален координационен механизъм за върховенство на правото. Третата положителна констатация е приемането на законодателство за разширяване на обхвата на правната помощ и въвеждането на задължителна медиация по определен тип дела. Четвъртата положителна констатация е свързана с медийната свобода у нас, и по-специално сформирането на работна група за законодателни промени за свобода на медиите и плурализма, информира министър-председателят. 

Той добави, че в доклада са отбелязани и някои позитивни тенденции по отношение на достъпа до публична информация. Петият положителен коментар е свързан със закриване на специализираните съдилища и специализираната прокуратура, съобщи Денков.

В същото време Европейската комисия отбелязва притеснения, свързани със състава на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, каза министър-председателят. По думите му това са коментари, които следва да бъдат решени в следващите седмици и месеци, в зависимост от темпото на работа на Народното събрание. 

Критични са констатациите в сферата на превенцията и на противодействието на корупцията, най-вече свързани с липсата на осъдителни присъди за корупция във висшите етажи на властта, каза още Денков. Ясно показани като възможности, които стоят на вниманието на комисията, са въведените в Народното събрание предложения за законодателни промени, свързани с реформиране на Комисията за противодействие на корупцията и отнемането на незаконно придобитото имущество, отбеляза още премиерът. В доклада е посочена още необходимостта част от тези промени да бъдат допълнително разписани с промени в Конституцията. Това е дейност, която започна в това Народно събрание, но ще отнеме няколко месеца, каза Николай Денков, цитиран от БТА. 

Снимка: БТА

Относно Механизма за сътрудничество и проверка премиерът припомни, че се официализира мнението, което чухме в Брюксел през миналата седмица при срещата с Урсула фон дер Лайен, която в неформален порядък каза, че комисията ще пристъпи към предложение за затваряне на този механизъм, който е извънреден за двете държави Румъния и България. Така ще остане един-единствен общ хоризонтален европейски механизъм за върховенство на правото в ЕС, който се отнася за всички други държави.

Денков каза, че все пак крайното решение за отпадане на механизма зависи от Европейския съвет. Това значи, че изобщо не трябва да се успокояваме от тези положителни констатации, а трябва да изпълним в пълнота заложеното като възможности през следващите месеци, така че на следващия Европейски съвет, през септември, октомври или ноември ние да можем да отчетем пълно изпълнение на препоръките от доклада, посочи министър-председателят. 

Той подчерта, че това, което зависи от правителството, ще бъде направено. Денков изрази надежда и в парламента да има достатъчно конструктивен дух и политическо желание да бъдат включени и тези теми, за да има в България върховенство на правото.