Правителството да предложи на Народното събрание да възложи на МС да подготви проект на международен договор и да проведе преговори с правителството на САЩ за придобиване на нов тип боен самолет - това предлагат министрите на отбраната и на икономиката в доклада си, който е внесен днес в МС. Това обяви на пресконференция заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Изборът на самолет не го прави министърът на отбраната, той е посредник, каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Оттук нататък МС, ако вземе под внимание това предложение в доклада, следва решение на НС и следват преговори със САЩ, обясни той. При постигане на резултатите, които нас ни интересуват като авиация и МО, следва предложение за подписване на договор, който трябва да бъде изготвен от четирима министри (на отбраната, икономиката, външните работи и финансите), уточни Красимир Каракачанов. Ако то бъде одобрено от МС, следва ратификация на този договор от НС, заяви министърът.

Докладът на смесената група за оценка на предложенията за нови изтребители може да бъде разгледан от Министерския съвет до края на януари, каза по-рано Каракачанов.

Какво пише в доклада

В доклада на смесената група по оценка на офертите (публикуван на интернет страница на МО) пише, че в резултат на прилагането на Методиката (за оценка), предложението на Швеция за самолет JAS-39 C/D Gripen получава най-висока оценка по критерия с най-голяма тежест в схемата на обобщената оценка "Оперативна ефективност", а предложението на САЩ за самолет F-16VBlock70 получава най-висока оценка по критерий "Срок на експлоатация". Предложението на Италия за употребяван самолет EF-2000 Eurofighter Tranche 1 получава най-ниски оценки по тези критерии.

В документа се отбелязва, че за две от предложенията (Италия и Швеция) страните обвързват доставката на самолетите (по време и способности) с доставка от Република България по договори с трети страни на оборудване/лицензи/разрешения. Стойността на посоченото по горе оборудване/лицензи/разрешения не е включена в ценовите предложения на Италия и Швеция.

В случай, че бъде избран JAS-39 C/D Gripen, за изпълнение на изискванията за количеството на въоръжението "въздух-въздух", българската страна трябва да закупи цялото количество ракети "въздух-въздух" за малки дистанции и ракети "въздух-въздух" за средни дистанции. Не са налице данни дали оставащата сума до 1,5 млрд. лв. (сумата, одобрена от парламента за проекта) ще бъде достатъчна за закупуване на необходимото оборудване за самолета, включително боеприпаси за оръдието, ракети "въздух-въздух" за малки дистанции и средни дистанции, доставяно от трети страни, пише в доклада.

При избор на EF-2000 Eurofighter Tranche 1 за изпълнение на изискванията относно количеството на въоръжението "въздух-въздух", българската страна трябва да закупи ракети "въздух-въздух" за малки дистанции (в допълнение на включените в предложението) и ракети "въздух-въздух" за средни дистанции.

Бордът за управление на проекта в МО прие доклада и потвърди, че е налице отклонение (изоставане) от времевия график, посочен в примерната Пътна карта, приета с решение на Народното събрание. В резултат на изоставането, предвидените средства в Централния бюджет за 2018 г. за реализация на проекта не могат да бъдат усвоени, се изтъква в доклада.