За последните шест години над 50 000 деца са върнати и задържани в образователната система, така че да могат да продължат образованието си. Това заяви на брифинг в Министерския съвет министър-председателят Николай Денков, след заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

"От няколко години използваме т. нар. механизъм за обхват, който цели да върне отпаднали деца от училищната система и да ги задържи там", посочи Денков.

Най-рискови да не бъдат обхванати са малките деца на 4 и 5 години, а от отпадане, по-големите ученици от 8, 9 и 10 клас.

"Основните причини, поради които отпадат децата - на първо място с много висок процент - над 40%, са причините, свързани с липсата на мотивация в родителите и в общността. Т.е. тези културни особености. Това го вземаме като изходна позиция, за да видим какво може да се направи. И от тук имаме специален фокус върху медиаторите, специален фокус върху стимулите и наказанията, които могат да се използват", обясни премиерът Николай Денков.

Справянето с проблема изисква необходима координация между МОН, МЗ, МВР, Агенцията за социално подпомагане, ГРАО, Националното сдружение на общините в България.

Над хиляда и 200 са екипите в цялата страна, които тази година ще започнат да посещават адреси на деца в риск преди началото на учебната година на 15-и септември, за да мотивират родителите. Месец преди това ГРАО ще предостави информация за подлежащите на задължително обучение деца.

На заседанието е обсъден график, по който специално сформирани екипи да започнат да обхождат адреси и да говорят с родителите, за да може децата да бъдат в класните стаи след първия учебен ден на новата учебна година. Обсъждани са и евентуални промени в постановлението, с което се регламентира дейността на тези механизми за обхват, така че да бъдат прецизирани някои срокове, посочи Денков.

Министърът на образованието проф. Галин Цоков е представил пред областните управители и другите представители на институциите предстоящите действия, които трябва да бъдат изпълнени преди и след 15 септември, за да може този механизъм да работи максимално ефективно.

"Около девет хиляди деца годишно трайно остават в образователната система, а за шест години техният брой е над 50 хил.", посочи министърът.

Министър Галин Цоков

Снимка: БТА

На днешното заседаниеса дали предложения за оптимизиране на дейностите и подобряване на работата на екипите за обхват на отпадащите деца от училище.

Общо 1223 е броят на екипите за обхват, които включват представители на различни институции, които работят с определена кауза - бъдещето на нашите деца, каза министър Цоков.

Общо в тези екипи са обхванати над 18 600 човека - представители на регионалните управления, Агенцията за социално подпомагане, на МВР, свързани са с други институции в зависимост от конкретните особености на местните общности, допълни министърът.

Според него е много важно значението на здравните медиатори и социалните работници, на помощниците на учителите, които тази година вече имат устойчиво финансиране в рамките на своята дейност и стават част от педагогическите екипи в детските градини и училищата. Това дава възможност да се оптимизира работата през началото на настоящата учебна година. Вече имаме уверение от МВР и дирекция ГРАО, че един месец по-рано можем да получим актуалните данни на подлежащите за задължително образование и предучилищна подготовка в детските градини, посочи министър Цоков.

Предвижда се училищата, които задържат децата в риск от отпадане, да получат по-добро финансиране, затова че качествено са осъществили определени дейности и са задържали децата в училище, каза още министърът.

Той допълни, че с приетите промени в Наредбата за финансиране на образователните институции става устойчиво финансирането на образователните медиатори, социалните работници и помощниците на учителите, защото досега те бяха финансирани през образователни проекти, международни и национални програми. Сега те вече ще се финансират от държавния бюджет и специалистите могат да бъдат спокойни, че финансирането им е подсигурено, каза още министърът на образованието.

В днешното заседание на звеното участие представители на министерствата на образованието и науката, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройство, на финансите, както и на Държавната агенция за закрила на детето, на Агенцията за социално подпомагане, на Националното сдружение на общините в България, както и областни управители.

Министър Галин Цоков и премиерът Николай енков

Снимка: БТА