Министерството на вътрешните работи (МВР) предоставя от утре нови 20 електронни административни услуги, съобщиха от ведомството. С тази стъпка ще бъде намалена административната тежест за хората и бизнеса, допълват от министерството.

Предстои общият брой на електронните административни услуги, предоставяни от МВР, да достигне 74.

Освен въвеждането на 20 нови услуги, ще бъдат подобрени и улеснени процесите по заявяването и обработката на съществуващите услуги, като ще се намали съществено административната тежест за хората и бизнеса.

В рамките на извършеното надграждане на системата потребителите ѝ ще могат да проверяват своите връчени и невръчени фишове, наказателни постановления или споразумения и да ги заплащат онлайн без начисляването на допълнителни такси. За улеснение на ползвателите, тези справки ще могат да се правят по различни критерии - ЕГН, номер на лична карта или свидетелство за управление.

Предвидена е възможността гражданите да могат да попълват и подават по електронен път декларация за изгубени, откраднати, повредени и унищожени документи за самоличност. Разработени и интегрирани са електронни услуги, свързани с контрола на общоопасните средства, в това число издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия № 777 в Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Автоматизирането на процесите по предоставяне на услуги за потребителите създава възможност за осигуряване на електронен обмен на информация между гражданите, бизнеса и структурите на МВР и изпълнява изискванията на Закона за електронно управление и европейските стандарти на работа.

Към момента се извършват тестове на системата и е необходимо технологично време до въвеждането в експлоатация на пълната функционалност на надградените услуги. До приключването им са възможни временни неудобства при работа с Портала за електронни административни услуги на вътрешното министерство, предупреждават от МВР.

В началото на ноември влезе в сила нова практика за известяване при издаден фиш, електронен фиш или наказателно постановление за нарушение на Закона за движението по пътищата чрез кратко текстово съобщение по телефона (SMS), по електронна поща или Вайбър.