България нотифицира Министерството на вътрешните работи /МВР/ и Агенция "Митници" да подават сигнали към Европейската прокуратура по образувани наказателни производства, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Двете институции ще могат да уведомяват Европейската прокуратура, за да прецени тя дали да изземе производствата за собствено разследване. Досега подобна възможност имаше само Върховната касационна прокуратура /ВКП/.

След нотификацията Европейската прокуратура ще може да взаимодейства директно с органите на полицията и митническите органи, без този процес да е опосредстван от ВКП. За подобно действие е настояла европейският главен прокурор Лаура Кьовеши с цел да се засили сътрудничеството и ефективността на разследванията, уточняват от правосъдното ведомство.

Разследванията срещу лица, заемащи висши длъжности, следва да приключват бързо, защото това е в интерес на самите тях, на обвинението и на обществото. Това каза Кьовеши на среща през юни в София с тогавашния правосъден министър Янаки Стоилов.

МВР и Агенция "Митници" ще функционират и като звена, които препращат сигналите, получени от националните органи до централната служба на Европейската прокуратура в Люксембург, когато националните органи изберат този канал на комуникация.

Разширен е и кръгът от институции, които могат да подават сигнали към Европейската прокуратура. Това са всички органи на Република България, които в хода на дейността си са получили информация за престъпление, спрямо което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност.

Министерство на правосъдието напомня, че всички граждани могат да подават сигнали до Европейската прокуратура.